logga-ligg-tjock

Förfallna hus och ogräs för särskolan

Förfallna hus och ogräs för särskolan

När gymnasiesärskolan i Hässleholm startar höstterminen på måndag är programmet skog, mark och djur inte längre lokaliserat till Önnestad.  Den nya platsen för undervisning och praktik i växtodling finns vid garnisonen och består av förfallna hus med en gård så full av nässlor och annat högt ogräs att det inte går att ta sig in där. Först på torsdag beslutar barn- och utbildningsnämnden om fastigheten ska ställas i ordning.

Fastigheten vid Hovdalavägen, nära infarten till garnisonen, var ursprungligen snickeri för regementet och har sedan hyrts ut till olika ändamål, bland annat till en motorcykelklubb. De senaste cirka 20 åren har den stått oanvänd och ogräset har frodats.

Manshögt ogräs skymmer husen. Här är gymnasiesärskolans nya undervisningsplats för växtodling. Foto: Berit Önell
Manshögt ogräs skymmer husen. Foto: Berit Önell

För 860 000 kronor planerar nu barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att anpassa stället för eleverna. Växtodling ska ske på några hundra kvadratmeter, främst mellan husen där det idag finns en stor kulle och mängder av ogräs. Ett hus ska rivas och det gamla boningshuset och de andra två längorna ställas i ordning.

Avtalet med skolan i Önnestad sades upp av ekonomiska skäl. Eftersom det har blivit färre elever på gymnasiesärskolans olika program finns plats på Norrängsskolan i Hässleholm där en del av programmet skog, mark och djur nu kommer att ha sin undervisning.

– Vi jobbar också med att så mycket som möjligt minska på förhyrda lokaler och istället lägga verksamhet i kommunens egna lokaler, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors (S).

Frågan  om utrymmen för växtodlingen har diskuterats ett tag, men gick i stå på grund av att området föreslås till bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen som ännu inte är antagen. Först vecka 42 eller 43, i slutet på oktober, ska fastigheten vara klar att tas i bruk. Det innebär att eleverna knappast hinner så något i höst.

Husen är förfallna. Ett av dem ska rivas och de andra byggas om för skolans behov.
Husen är förfallna. Ett av dem ska rivas och de andra byggas om för skolans behov.

Skolan får bara ett femårigt avtal för fastigheten. Sedan ska planerna på bostadsbebyggelse tas upp till diskussion igen.

– Det har varit en helt normal demokratisk process, det får ta lite tid, säger mark- och exploateringschef Jakob Tannerfalk.

Han förklarar att skolans verksamhet inte hindrar framtida bostadsbebyggelse.

– Nej, det blir bara ett problem mer att lösa, vi valde att göra så här eftersom det var bråttom, säger han.

Totalt cirka 15 elever i de tre årskurserna berörs av förändringen.

– Tanken var förstås att det skulle varit klart till höstterminens start. Men vi är nöjda ändå, vi sköter ju alla grönområden kring skolan också, så eleverna får träna där, säger Niklas Persson, gymnasiesärskolechef i kommunen.

Han  berättar dock att det finns mer som inte hunnit bli klart i tid.

– Djuren är på gång, men det är inte riktigt klart än. Vi söker en samarbetspartner eftersom djur kräver tillsyn 365 dagar om året. Vi har haft kontakt med Skånes djurpark, men de tackade nej. Vi hoppas att det finns andra alternativ, exempelvis någon mindre bondgård. Det är en mindre del av kursen, men det måste lösas denna terminen, säger han.

De djur som behövs är marsvin och andra smådjur.

Niklas Persson berättar att det i första hand är växtodling utomhus och i växthus som eleverna ska lära sig vid Hovdalavägen.

Här ska eleverna förbereda för odling.
Här ska eleverna förbereda för odling.

– Det vi skulle ha gjort nu i början på terminen var att bereda odlingsytorna. Det får vänta, det blir svårt att åka ut innan det är klart där. Men vi behöver i första hand förbereda inför vårens odlingar, säger han.

Han är alltså inte så orolig.

– Vi får ta annat före, vi läser ju inte alla kurser samtidigt.

Skolan får betala hyra med nära 200 000 kronor per år under de första fem åren. Den höga nivån beror på att amorteringar på investeringen ska betalas av. Om det blir en fortsättning sänks hyran till 40 0000 kronor per år.

Kommunens tekniska avdelning lämnade i slutet på juni in en ansökan om rivnings- och bygglov till byggnadsnämnden. Där ansöks också om ändring av användningsområde från bostäder till skola.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se