torsjö live vers2

Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus

Jacob Karlsson har inte sagt till ansvariga på kommunen att han kan tänka sig att bygga sitt femvåningshus någon annanstans än i Officersparken där musikpaviljongen står. Ingen arbetar heller med att försöka hitta annan lämplig tomtmark. – Det finns ingen annan ledig, kommunägd, planlagd och centrumnära mark, säger mark- och exploateringschef Jakob Tannerfalk till Frilagt. […]