torsjö live vers2

Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus

Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus

Jacob Karlsson har inte sagt till ansvariga på kommunen att han kan tänka sig att bygga sitt femvåningshus någon annanstans än i Officersparken där musikpaviljongen står. Ingen arbetar heller med att försöka hitta annan lämplig tomtmark.

– Det finns ingen annan ledig, kommunägd, planlagd och centrumnära mark, säger mark- och exploateringschef Jakob Tannerfalk till Frilagt.

Kommunen har ingen annan mark än Officersparken att erbjuda Jacob Karlsson. Foto: Berit Önell
Kommunen har ingen annan mark än Officersparken att erbjuda Jacob Karlsson. Foto: Berit Önell

Med centrumnära menar han inom cirka en kilometers radie från stationen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är där Jacob Karlsson vill bygga. Annars finns flera hektar ledig mark i kransorterna, säger han.

Norra Skåne uppgav i fredags att kommunen diskuterar alternativa placeringar av hyreshuset med Jacob Karlsson, bland annat på körplanen bakom T4-matsalen.

Tannerfalk känner inte till att det varit någon diskussion om att försöka hitta annan mark till Karlsson.

Arbete pågår dock rent allmänt med att ta fram nya detaljplaner för centrumnära bostadsbebyggelse.

– Det kan ta flera år, förklarar Tannerfalk.

Jacob Karlsson har inte heller meddelat att han är beredd att vänta.

– Nej, han vill ha projekt igång hela tiden, säger Tannerfalk.

Tannerfalk berättar att kommunen däremot arbetar med att ta fram alternativ till placering av paviljongen. Tidigare har det sagts att den ska flyttas till kaserngården, strax intill Officersparken, något som också föreslås i detaljplanen.

– Vi har en arkitekt som arbetar med detta nu. Vi ska presentera ett förslag, men hur och när är inte bestämt ännu, säger Tannerfalk.

Jacob Karlsson arbetar samtidigt med att ta fram mer detaljerade ritningar över huset i Officersparken.

Tekniske chefen Mats Svensson har tidigare berättat att allmänheten ska få möjlighet att ge synpunkter på de framtagna förslagen innan beslut fattas.

Berit Önell

Fortsatta protester mot flytt av paviljongen

Protesterna mot den planerade flytten av musikpaviljongen från Officersparken på T4 fortsätter. Nya namnlistor har lagts ut på Kafé Verum och på andra platser.

Under helgen och på måndagen gick debattens vågor höga i Facebookgruppen Hässleholm förr i bild där flera kommentarer handlade om att kommunledningen försöker tysta protesterna.

Namninsamlingarna för att bevara paviljongen på sin nuvarande plats fortsätter. Foto: Urban Önell
Namninsamlingarna för att bevara paviljongen på sin nuvarande plats fortsätter. Foto: Urban Önell

Helena Karlsson på Kafé Verum lämnade i torsdags över protestlistor med 655 namn till kommunledningen. Men tydligen var det många som inte hunnit skriva på. Hon uppmanades att lägga ut fler listor och gjorde så.

Engagerade invånare har också tagit med sig listor till arbetsplatser och till vänner och bekanta. En lista med 36 namn från SPF Seniorerna i Verum diariefördes på kommunen i fredags. Tidigare har både T4:s kamratförening och Västra Göinge hembygdsförening skickat in skrivelser.

De som protesterar kräver inte bara att paviljongen inte ska rivas. De vill att den ska få stå kvar på sin plats och att hela parken med omgivande byggnader och kulturmiljö bevaras.

De uppfattar det som att ansvariga på kommunen och Jakob Karlssons byggföretag K-fastigheter bara försöker lugna folk genom att säga att de ska lyssna, men inte menar allvar med det.

De litar inte på uppgifterna i Norra Skåne. Där har Jacob Karlsson nu två gånger uttalat att han kan tänka sig att bygga någon annanstans. I lördags lovade han att han, om han ändå bygger i Officersparken, inte ska fälla ett enda av de gamla träden.

Skärmklipp-Hlm förr i bild– Jag tycker både kommunledningens och byggledningens argument för att tysta oss är väldigt genomskinliga, skriver Christina Bonde i Hässleholm förr i bild.

Hon tror inte på att träden kommer att bli kvar. Hon reagerade också när kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim(S) kommenterade protestlistorna med att man skulle kunna flytta huset en liten bit.

– De vill bara lugna sinnena, säger hon till Frilagt.

Christel Dahre Nilsson har också kommenterat.

– De försöker kollra bort att folk vill behålla både paviljong och park, skriver hon.

Hon tycker att det är irriterande att de som protesterar anklagats för att vara för sent ute, att de borde ha reagerat när detaljplanen antogs 2009.

– Men jag och många med mig visste ju inget om det då. I min värld är det så långt bort att någon ens skulle komma på att bygga där att jag aldrig kunde tro att det fanns i en detaljplan, säger hon till Frilagt.

Facebookgruppens syfte är främst att minnas det gamla Hässleholm genom bilder. Men många tycker också att det är viktigt att bevara äldre miljöer som fortfarande finns kvar.

Jocke Säll skrev på söndagen ett långt inlägg som hittills fått 160 gilla-markeringar och 30 kommentarer.

– Nu får det vara slut på dumheterna, det är väl bättre att bevara det lilla fina som finns kvar i denna en gång så vackra stad. Annars blir det som det är nu, vi sitter och tittar på bilder och grämer oss över hur mycket som revs, skriver han bland annat.

Frilagt har förgäves sökt Jacob Karlsson.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se