torsjö live

Namninsamling för paviljongen lämnas

Namninsamling för paviljongen lämnas

Helena Karlsson på Kafé Verumsgården ska på torsdag träffa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) för att överlämna namninsamlingen för musikpaviljongens bevarande. Nära 650 personer har hittills skrivit på och några till kan det hinna bli.

Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott tycks redan ha tagit intryck av protesterna och var idag överens om att vänta med beslut om att flytta musikpaviljongen.

Helena Karlsson fick många namnunderskrifter för paviljongens bevarande vid söndagens konsert. Foto: Urban Önell
Helena Karlsson fick många namnunderskrifter för paviljongens bevarande vid söndagens konsert. Foto: Urban Önell

Helena Karlsson är nöjd med resultatet av insamlingen.

– Det är jätteroligt att ha fått så mycket gensvar. Många har tyckt att det var ett bra initiativ. Man måste säga ifrån när man tycker att något är helt fel, säger hon.

En stor del av namnen samlades in vid söndagens konsert i musikpaviljongen i Officersparken. Men hade Helena Karlsson vetat att det skulle komma så mycket folk dit hade hon bett någon mer hjälpa till att gå runt med namnlistorna.

– Jag hann faktiskt inte med alla som var i parken. En del av dem har kommit till kaféet och skrivit på efteråt, berättar hon.

Hon tycker att det känns bra att hon får lämna namninsamlingen till Lena Wallentheim.

– Hon hade mycket att göra, men avsatte tio minuter.

Nu hoppas Helena Karlsson att politikerna bestämmer sig för att varken flytta eller riva paviljongen.

– Vi får se vad det blir av det, men jag tror ändå att de måste lyssna. Inget är ju hugget i sten. Det måste gå att ändra beslutet.

Mats Svensson, tillförordnad teknisk chef, kommer också att vara med och ta emot namnlistorna.

Tisdagen den 25 augusti kommer frågan upp i tekniska nämnden.

Inga beslut ännu

Arbetsutskottet, som består av Lars Olsson (C ), förste vice ordförande Benny Petersson (S) och andre vice ordförande Ernst Herslow, diskuterade idag att ritningar ska tas fram över både Jacob Karlssons planerade femvåningshus och musikpaviljongens tänkta placering på kaserngården.

– Sedan blir det ny diskussion, berättar Mats Svensson.

Tanken är också att både föreningar och andra som har synpunkter ska få möjlighet att vara delaktiga.

Om politikerna sedan anser att det är aktuellt att diskutera att låta paviljongen stå kvar i Officersparken måste kommunfullmäktige ta upp frågan på nytt. I så fall handlar det troligen om att ändra detaljplanen som annars är juridiskt bindande både när det gäller bostadshuset och att paviljongen ska bevaras och flyttas, förslagsvis till kaserngården.

Om paviljongen ska flyttas måste det beslutas hur och sedan söks rivnings- och bygglov. Dessa är också möjliga att överklaga.

Elever kan arbeta under praktik

Mats Svensson berättade häromdagen att kostnaden för flytten skulle minska med hjälp av elever från Jacobsskolans byggprogram. Detta upprörde skolans rektor Uno Nilsson som bestämt dementerade att det fanns ett samarbete med skolan eller eleverna. Han ville inte heller gå med på något sådant.

– Över min döda kropp, sa han bland annat.

Men nu visar det sig att det är byggföretaget Göinge Bygg som räknat på uppdraget och utgått från att elever från Jacobsskolan har praktik där. De kan då under handledning utföra arbetet och kostnaderna kan hållas nere.

– Byggläraren såg inga problem om eleverna gör det här tillsammans med en erfaren byggare, berättar Mats Svensson.

Uno Nilsson håller med om att upplägget skulle kunna fungera på det sättet.

– Om de tar på sig det kan det gå. Då är det inte skolan som gör det utan Göinge Bygg får stå för det. Men de kan inte lägga ansvaret på varken skolan eller eleverna. De får ha en handledare som är ansvarig, säger han.

Någon upphandling behövs inte i så fall eftersom Göinge Bygg redan har ett ramavtal med kommunen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se