Gruppen-3a-328x120

Inte samma vårdutbud i Hässleholm 2016?

Inte samma vårdutbud i Hässleholm 2016?

Sjukvården kan inte hålla samma utbud 2016 som 2015 i Hässleholm, Kristianstad och Ystad (Kryh) om regionstyrelsens förslag till budget går igenom. Det hävdar Maria Nyman-Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh och förvaltningschef Pia Lundbom, i ett förslag till yttrande inför morgondagens sammanträde i nämnden.

Enligt Nyman-Stjärnskog är lösningen en skattehöjning i Region Skåne.

Det finns åter risk att "vårdutbudet" på Hässleholms sjukhus ändras. Foto: Urban Önell
Det finns åter risk att ”vårdutbudet” på Hässleholms sjukhus ändras. Foto: Urban Önell

Deras analys av läget är dyster.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– För att uppnå en budget i balans inom ramarna i direktivet krävs omfattande prioriteringar kombinerat med ett större effektiviseringskrav på driften. Detta kommer sannolikt att påverka Skånevård Kryhs förmåga att erbjuda en jämlik och säker vård med hög tillgänglighet, skriver de.

Yttrandet följer en given mall där även prioriteringar redovisas. Regionledningen har valt att prioritera ner en satsning på ombyggnation av operationslokaler och nyetablering av sterilcentral i Hässleholm. Kryh har dock kommenterat detta och kräver att planeringsmedel på 1,5 miljon kronor avsätts.

– Vi vill ta ett aktivt grepp på grund av att lokalerna är i ett uselt skick, säger Maria Nyman-Stjärnskog.

Hon berättar att en renovering har diskuterats sedan 2002.

– Det är inte bara en fråga för Hässleholm utan också nödvändigt ur ett Skåneperspektiv. Hässleholm är Sverigeledande på ledplastik och hjälper idag andra sjukhus i Skåne med sådana operationer, förklarar hon.

Regionstyrelsen vill hellre prioritera ombyggnationer i Malmö och Lund 2016, men Maria Nyman-Stjärnskog är övertygad om att det inte handlar om någon konkurrens mellan sydväst och nordost. En ombyggnad i Kristianstad ska också prioriteras.

– Även lokaler i Malmö är otroligt eftersatta, säger hon.

Formuleringarna i förslaget till yttrande ska inte tolkas som att ledningen för sjukvårdsnämnd Kryh vill dra ner på vårdutbudet.

– Nej, vi förutsätter att vi ska få tillräckliga resurser, men vi har utgått från värsta tänkbara scenario, förklarar Maria Nyman Stjärnskog.

Det innebär att 258 miljoner kronor fattas i Kristianstad, Ystad och Hässleholm.

Men vad ska ni ta bort om ni inte får de pengarna?

– Där är vi inte än, men vi behöver mer pengar bara för att bibehålla det vi har idag och klara kostnadsökningarna på det plus de demografiska förändringarna, säger Maria Nyman-Stjärnskog.

Hon förklarar att det inte handlar om att viss vård inte ska vara tillgänglig, däremot kan det bli aktuellt att diskutera vilken vård som ska ges var.

Hur skulle det kunna påverka Hässleholms sjukhus?

– Vi har gått till val på att inte lägga ner något sjukhus. Personal har ringt och varit oroliga idag, men vi vill satsa på Hässleholm och ser det som nödvändigt ur ett Skåneperspektiv, säger hon.

Hon anser att vården har varit underfinansierad under ganska många år.

– Befolkningen blir allt äldre och sjukare. Därför är enda sättet att lösa problemet att pengar skjuts till. Men vi måste också titta igenom hur vi jobbar.

Finns det inte annat än vård som kan kosta mindre, exempelvis löner och fallskärmar till regiondirektörer?

– Den frågan får regionstyrelsens ordförande nog svara på, men vi tittar på alla verksamhetsområden, säger Maria Nyman-Stjärnskog.

Det är ändå ditt parti som har makten nu, vad tänker ni göra?

– Vi har 62 av 149 mandat i regionfullmäktige och det är där besluten fattas. Det är den krassa verkligheten. Men vi försöker ha fullständig transparens och visa tydligt var behoven finns, säger Maria Nyman-Stjärnskog.

Hon vill sträcka ut handen till övriga politiska partier.

– Jag har sagt till alliansen att jag är villig att lyssna på förslag från dem. Om vi kan komma överens i nämnden nu tror jag att partierna kan bli överens även på nästa nivå, säger hon.

Hon är inte heller främmande för att lyssna på Sverigedemokraterna.

– Vi har inte haft samarbete med SD, men vi lyssnar med respekt på varandras synpunkter och åsikter. Nu måste vi försöka hitta så bred samstämmighet som möjligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se