torsjö live vers2

Gustav Fridolin om ansvaret för skolan

Gustav Fridolin om ansvaret för skolan

Läredaskolan i Hässleholm startade höstterminen med besök av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som talade inför skolpolitiker, skolledare och fackliga representanter från hela Skåne.

Temat var statens och kommunens gemensamma ansvar för skolan och Fridolins hemkommun var en av destinationerna i en rundresa i hela landet.

Gustav Fridolin anlände till Läredaskolan i Hässleholm för att träffa politiker och skolansvariga från hela Skåne, i bakgrunden kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Foto: Berit Önell
Utbildningsminister Gustav Fridolin anlände till Läredaskolan i Hässleholm för att träffa politiker och skolansvariga från hela Skåne, i bakgrunden kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Foto: Berit Önell

Skolan är i kris. Lärarbristen är akut, kunskapsnivån sjunker och mobbningen minskar inte trots stora insatser under 20 års tid. Dessutom har skolan blivit mer ojämlik så att allt fler elever med föräldrar utan gymnasial utbildning lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gustav Fridolin redovisar dystra siffror. Förra sommaren lämnade 13,1 procent, cirka 12 700 elever, grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är fler i både antal och andel än någonsin tidigare.

– Kostnaderna för varje årskull landar på 210 miljarder, förklarar Fridolin.

Han lovar åtgärder. För Frilagt förklarar han att det allra viktigaste är att ge elever stöd i tid. Ett nytt och tydligare regelverk ska vara på plats 2017.

– Så snart en lärare identifierat att en elev har behov av stöd ska det också ordnas. Vi måste avsätta mer resurser till de tidiga skolåren, säger han.

Idag ges mest stöd i årskurs nio.

Lärarbristen ska botas med bättre arbetsvillkor i skolorna och med det menar Gustav Fridolin högre löner och bättre arbetsmiljö.

– Under åren 2006-2012 har var fjärde legitimerad lärare lämnat yrket. Vi måste se till att de kan utvecklas så att de vill stanna, säger han.

Regeringen har avsatt ytterligare tre miljarder kronor till höjda lärarlöner. Den här gången handlar det inte om att inrätta särskilda ”karriärtjänster”.  Nu har fack och arbetsgivare förhandlat fram kriterier för den särskilda löneförhöjningen på cirka 3 000 kronor per lärare. Det gäller bland annat lärare som har mer utbildning, som tar särskilt ansvar för svåra undervisningssituationer och som handleder nya lärare.

– Det ska inte vara som idag, att den nästan enda möjligheten till högre lön är att byta jobb, säger Gustav Fridolin.

Måste agera mot mobbning

Skolorna har även brist på personal inom elevhälsan. En investering där tror Fridolin skulle förbättra både arbetsmiljön för lärarna och arbetet mot mobbning.

Organisationen Friends färska rapport om att mobbningen i de svenska skolorna inte minskat på 20 år är alarmerande.

Gustav Fridolin anser att både stat och kommun måste agera.

– Det som har gjorts har ofta varit tillfälligt och kanske gjort nytta för stunden, men inte mer. Elevhälsan är viktig och kan ge stöd till lärare och rektor i att bygga en trygg skola, säger han.

Inrättandet av barn- och elevombudet 2007 verkar inte heller ha lett till någon större förbättring. Är ombudet för snällt?

– Det blir bättre på de skolor där barn- och elevombudet fått gå in och arbeta aktivt, säger Fridolin.

Han konstaterar att det inte behövs någon ytterligare lagändring angående mobbning.

– Lagen är rätt tydlig, säger han.

Gustav Fridolin lovar stora satsningar på lågstadiet.
Gustav Fridolin lovar stora satsningar på lågstadiet.

Gustav Fridolin berättade närmare för de församlade om den satsning på skolan som regeringen presenterade i sin budget. För Hässleholms del innebär den bland annat 9,5 miljoner kronor till fler lärare.

Det så kallade lågstadielöftet handlar om att förbättra stödet till de yngsta eleverna och innebär bland annat fler lärare, mindre grupper och bättre mottagande av nyanlända elever. Men Fridolin betonar att det inte bara är de nyanlända som gör att statistiken över stödinsatser i högstadiet ser ut som den gör.

– Nej, tyvärr, då kunde det ha berott på språkproblem och vi hade vetat vilka insatser som behövts. Men det är svårare att hjälpa de nyanlända när vi samtidigt ska hjälpa dem som vi kunnat hjälpa tidigare, säger han.

Gustav Fridolin talar mycket om samverkan och dialog.

– Jag är inte här för att berätta hur förträfflig regeringens skolpolitik är, säger han.

Han vill inte heller ange exakta gränser för antal elever i klasserna eller hur mycket kommunerna ska medfinansiera olika åtgärder.

– Det ska vara mesta möjliga lokala ägarskap över pengarna, säger han.

Skolkommission tillsatt

Han berättar om regeringens nytillsatta skolkommission som ska lämna ytterligare förslag på hur kunskapsresultaten ska höjas, jämlikheten öka med mera. Kommissionen ska redovisa målsättningar och en tidsplan i januari 2016.

Träffen innehåller också goda exempel från kommuner och kommunvisa diskussioner.

Hässleholms skolchef Eva Andersson, som är en av deltagarna i träffen, berättar för Frilagt att de flesta lärartjänster i kommunen, trots stora svårigheter, var tillsatta till skolstarten.

– För några veckor sedan var 40 tjänster lediga. Det var väldigt många, men nu är det någon enstaka och inte värre än det varit de senaste åren, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se