Gruppen-3a-328x120

Kommunen ska rensa ogräs för skolodling

Kommunen ska rensa ogräs för skolodling

Kommunens tekniska förvaltning ska röja bort ogräset från den förfallna tomten vid Hovdalavägen där gymnasiesärskolans program skog, mark och djur ska ha odlingsytor. Det berättar Robert Lucchesi, fastighetsförvaltare på tekniska avdelningen.

Någon specificerad budget finns inte, men kostnaden för detta plus att riva ett gammalt boningshus, fylla igen med massor och matjord samt bygga om en del av den gamla snickeribyggnaden är uppskattad till 860 000 kronor.

Manshögt ogräs skymmer husen. Här är gymnasiesärskolans nya undervisningsplats för växtodling. Foto: Berit Önell
Någon specificerad budget finns inte, men kommunen ska rensa bort det manshöga ogräset som skymmer husen vid gymnasiesärskolans nya undervisningsplats för växtodling. Foto: Berit Önell

Frilagt avslöjade i fredags att gymnasiesärskolans elever inte kommer att få tillgång till sina nya odlingsytor förrän i slutet på oktober. Skolan har inte heller lyckats få något avtal så att eleverna kan träna på djurskötsel, vilket också ingår i utbildningen. Det tidigare avtalet med lantbruksutbildningen i Önnestad sades upp av kommunen för att spara pengar när Norrängsskolans elevantal minskat så att eleverna på skog, mark och djur nu får plats att ha de flesta av sina lektioner där.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men fastigheten vid Hovdalavägen består av förfallna hus och en skog av ogräs mellan dem. Frågan är om 860 000 kronor räcker för att ställa den i ordning.

– Det är en bedömning de gjort på tekniska avdelningen. Det är de som ska göra vid den och skapa en funktionell odlingsyta, säger Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden som imorgon ska fatta beslut om att genomföra anpassningen av fastigheten och avsätta pengar till den.

Enligt förslaget ska kostnaden delas så att barn- och utbildningsförvaltningen står för 150 000 kronor av investeringen och tekniska avdelningen för resten. Avtalet föreslås bara omfatta fem år eftersom området sedan är föreslaget till bostäder. Skolan ska betala hyra med nära 200 000 kronor per år under de fem åren och därefter, om det blir en fortsättning, 40 000 kronor per år.

Joachim Fors kan inte svara på vilka krav skolpolitikerna har på lokaler och odlingsytor.

– Nej, det är jag inte så insatt i, säger han och hänvisar till gymnasiesärskolan och till tekniska avdelningen.

Men det är ni som ska fatta beslut. Är du säker på att de här eleverna får det de har rätt till?

– Ja, sånt är vi noga med, säger han.

Hade det inte varit bättre att ordna ersättningsfastighet innan ni sa upp avtalet med Önnestad?

– Kanske, men nu har vi hittat det här och vi har också krav på oss att så mycket som möjligt använda kommunägda fastigheter. Det blir nog bra, säger Fors.

När Frilagt vill se budgeten blir Robert Lucchesi förvånad.

– Hur menar du med budget? Totalbudgeten är ju 860 000 kronor för invändiga och utvändiga arbeten, svarar han via mejl.

Frilagt förtydligar att det gäller en beräkning av vad varje åtgärd kostar, så att de ansvariga vet att de klarar uppdraget med de avsatta pengarna.

– Vi räknar på kvadratmeterkostnader utifrån referensprojekt när vi gör våra beräkningar, samt en del uppskattningar då alla projekt har sina unika förutsättningar. Sen kan ju utfallet bli olika, att till exempel en åtgärd som är beräknad till 20 kronor kostar 30 kronor och tvärtom, detta på grund av vad som framkommer först när det börjar rivas och byggas. Det viktiga är att i slutändan totalbudgeten hålls för de planerade åtgärderna, förklarar Robert Lucchesi.

Han förklarar att en del av snickeribyggnaden ska byggas om så att eleverna kan fika där och ha någonstans att gå in vid dåligt väder. Där finns ett utrymme som tidigare använts som personalrum och en toalett (RWC). Toaletten ska byggas om och göras rullstolstillgänglig. Det blir också kapprum och ett allrum. Vatten och värme ska redan finnas.

Odlingsytor ska skapas på platsen för boningshuset, men också delvis mellan husen. Kullen mellan husen kommer i huvudsak att vara kvar.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
14/8 Förfallna hus och ogräs för särskoleelever

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se