torsjö live vers2

Vägrar underteckna nytt sjukvårdsavtal

Vägrar underteckna nytt sjukvårdsavtal

Hässleholms kommun undertecknar inte det förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna som skulle gälla från den 1 januari 2016.

Skälen är bland annat risk för stora kostnader för kommunen och oro för en vårdförskjutning av svårt sjuka äldre människor från sjukhusvården till den kommunala äldreomsorgen.

Genom den nya vårdreformen får kommunerna ett utökat ansvar för kvalificerad vård av äldre i hemmen, för personer som tillfälligt har behov av specialistläkare och personer som på grund av psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har stora svårigheter att ta sig till psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Synpunkter på avtalet kan lämnas fram till den 31 augusti, men kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på onsdagen att meddela att oklarheterna är för många, både ekonomiskt och juridiskt. Kommunalråden ställer sig också bakom ett kritiskt yttrande från omsorgschef Annika Andersson.

Stora kostnader

– Kommunerna åläggs ett större ansvar i det nya avtalet, men det är inte kopplat till en skatteväxling som det har varit vid tidigare förändringar, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

I förslaget finns en framräknad kostnad för kommunerna totalt på cirka 100 miljoner kronor och för Hässleholms kommun på cirka 4,4 miljoner kronor. Kommunalråden ifrågasätter den siffran eftersom den inte tar höjd för vissa saker, exempelvis behov av nyanställningar av hemtjänstpersonal till följd av förändringen. Enligt Annika Andersson bedömer att kostnaden för utökning av hemtjänstpersonal kan vara två-tre gånger större än för legitimerad personal.

Kort tid för yttrande

En politisk styrgrupp med representanter från både Region Skåne och kommunerna har arbetat med förslaget i cirka två år. Egentligen skulle det ha trätt i kraft den 1 januari i år, men det gamla avtalet har förlängts eftersom det nya inte är klart ännu. Förslaget är daterat den 28 maj i år och tiden att förbereda ett yttrande har alltså varit kort.

– Vi har bara haft några få veckor på oss. Det är inte rimligt, säger kommunalrådet Mats Sturesson(C ).

Han var med på en remisskonferens om avtalet i juni och uppfattade att många av de andra kommunerna hade invändningar av samma slag som Hässleholm.

– Det blev en intensiv diskussion om bristande förankring hos kommunerna, berättar han.

Kommunalråden hoppas på samarbete med andra kommuner för att hitta en gemensam lösning på problemet.

– Men nu hann vi inte jobba för en gemensam hållning ens inom Skåne Nordost-samarbetet eftersom det blev så bråttom, säger Lena Wallentheim.

Annika Andersson anser att det på flera sätt är oklart hur vården ska fungera, exempelvis när det gäller omfattningen av insatser till barn och hur en framtida rehabiliteringsorganisation ska se ut.

Behövs juridiskt klarläggande

Hon vill också ha ett yttrande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) angående om kommunerna kan åta sig ett vårdansvar utöver primärvårdsnivå. Det förutsätts i avtalet eftersom de tekniska och medicinska framstegen gör det möjligt för fler att få specialiserad vård i hemmiljön.

– Har kommunerna formell rätt att teckna ett sådant avtal som föreslås, undrar hon.

Hon uttrycker också tvivel på Region Skånes möjligheter att uppfylla sitt ansvar för läkarmedverkan.

– Redan idag finns stora brister när det gäller läkarmedverkan på kommunens korttidsplatser och äldreboenden, skriver hon i sitt yttrande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se