Gruppen-3a-328x120

Hon vill ha möte om musikpaviljongen

Hon vill ha möte om musikpaviljongen

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill ha ett möte om musikpaviljongen med ansvariga politiker och tjänstemän på måndag.

– Jag har följt en del av diskussionerna, synpunkterna och protesterna under min semester och vill nu ha en träff så snart som möjligt, säger hon.

Planerna på att flytta paviljongen från Officersparken på T4-området och bygga femvåningshus i det kulturhistoriskt intressanta området som kommunen sagt sig vilja bevara har orsakat många protester, men är ändå enligt detaljplanen från 2009.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Lena Wallentheim vill diskutera musikpaviljongens placering på nytt. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim vill diskutera musikpaviljongens placering på nytt. Foto: Berit Önell

Frågan blev aktuell efter att tekniska nämndens arbetsutskott i juni beslutat sälja marken till byggherren Jacob Karlsson för en miljon kronor. I köpeavtalet står inskrivet att tillträdesdag blir först när kommunen flyttat paviljongen. Men kostnaden för flytten hade inte beräknats före beslutet om försäljning och det visade sig sedan att den skulle kosta över en miljon kronor, alltså mer än köpeskillingen.

Lena Wallentheim tycker nu att musikpaviljongens framtida placering behöver diskuteras på nytt. Måste den flyttas eller finns det andra alternativ?

Hon kan inte svara på frågan hur mycket det får kosta att flytta byggnaden och kände inte till att tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) sagt till Frilagt (den 17 juli) att det inte finns någon budget för flytten och att det är kommunledningen som ska avsätta pengar.

Uppgiften att det är kommunledningen som ska avsätta pengar förvånar Lena Wallentheim.

– Det har jag inte hört något om, i så fall måste tekniska nämnden skriva fram ett ärende och begära pengar och det har de inte gjort. Det kan i alla fall inte komma upp på nästkommande kommunstyrelsesammanträde den 19 augusti, säger hon.

Till mötet på måndag har hon bjudit in Lars Olsson samt tekniske chefen Mats Svensson och mark- och exploateringschefen Jakob Tannerfalk.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se