logga-ligg-tjock

Föreningar vill rädda musikpaviljongen

Föreningar vill rädda musikpaviljongen

Tre föreningar vänder sig nu till kommunen för att försöka rädda musikpaviljongen på T4-området från flytt eller rivning. Skånska trängregementets kamratförening, Västra Göinge hembygdsförening och Handels- och industriföreningen vill att paviljongen ska få stå kvar i sin ursprungliga miljö istället för att, till stora kostnader och med risk för skador, flyttas och ge plats för ett femvåningshus.

T4:s kamratförening har redan lämnat in en skrivelse till kommunen och de andra kommer troligen också att göra så.

Kamratföreningen begär i sin skrivelse att beslutet om flytt av paviljongen och uppförande av byggnad i parken ska omprövas.

– Stoppa ödeläggelsen av en av de få äldre miljöerna i Hässleholm, lyder slutklämmen.

Föreningen säger sig med bestörtning ha tagit del av beslutet.

– Paviljongen och parken utgör enligt vår mening en odelbar enhet som inte får skiljas åt, skriver föreningen och betonar att kasernområdet är det enda i sitt slag i landet som fortfarande är i huvudsak bevarat.

Arkitekten Erik Josephsson ritade fem liknande kaserngårdar. Fyra av dem, i Örebro, Skövde, Sala och Linköping är, enligt föreningen, idag så förändrade att karaktären gått förlorad genom att byggnader rivits eller byggnationen förtätats.

Peter Alf, vice ordförande i T4:s kamratförening, förstår inte hur kommunen kan ha ambitionen att bevara områdets miljö och samtidigt tänka sig att flytta paviljongen och låta ett femvåningshus ersätta den och även Officersparken och de omgivande planteringarna. En del av de 100-åriga alléträden kring kaserngården lär också hotas. Planteringarna ritades av stadsträdgårdsmästaren i Landskrona efter att regementet flyttades därifrån till Hässleholm 1907.

Peter Alf är vice ordförande i T4:s kamratförening, en av tre föreningar som vill rädda kvar musikpaviljongen i dess ursprungliga miljö.
Peter Alf är vice ordförande i T4:s kamratförening, en av tre föreningar som vill rädda kvar musikpaviljongen i dess ursprungliga miljö. Foto: Berit Önell

Själva paviljongen ritades av löjtnant Harald Granlund som även är upphovsman till Hässleholms stadsvapen.  Det är inte klarlagt vilket år den byggdes, men det var efter 1915 eftersom den inte finns med på bilder från detta år och före 1925 då den syns på bild.

Från 1957 var T4 i Hässleholm det enda trängförband som hade egen musikkår.

– Jag hörde dem själv spela här ibland, de fanns kvar fram till början på 1970-talet, men var de sista åren placerade i Kristianstad, säger Peter Alf som under många år tjänstgjorde på regementet, bland annat som plutonchef och kompanichef, och känner väl till alla byggnaderna vid den pampiga entrén till kasernområdet.

Kring parken syns bland annat kaserner, exercishuset eller gymnastikhallen, skosmedjan och ridhuset. I mitten ligger den stora kaserngården dit kommunen tänkt flytta paviljongen.

– Jag är väldigt mycket emot att miljön ska förstöras, säger Peter Alf.

Däremot tycker han att det nya huset som ersatt nedbrunna Stallmästargården smälter väl in i miljön.

– Det var också så vi menade i vårt remissvar till detaljplanen 2009, den delen där ett hus brunnit och ett flyttats kunde bebyggas i stil med området men resten borde bevaras, säger han.

Han har fått höra att protesterna mot flytten av paviljongen borde ha kommit tidigare.

– Vi har fått höra att vi inte protesterade mot detaljplaneförslaget 2009, men det gjorde vi faktiskt. Vi lämnade ett remissvar och avstyrkte förslaget redan då. Därefter fick vi veta att det hade ”lagts på is”, berättar han.

Den 11 september kommer musikpaviljongen att användas till sitt ursprungliga syfte då kamratföreningen har en sammankomst med inbjudna föreningar från andra gamla förläggningsorter. Brunnssextetten ska då spela under eftermiddagen, iklädda trängens gamla uniformer.

Clas Larsson, ordförande i Handels- och industriföreningen, även kallad Handelsklubben, berättar att Harald Granlund var medlem i föreningen i början på 1900-talet.

– Hans minne borde hedras bättre. För 100 år sedan fick Handelsklubben yttra sig. Om vi hade fått det nu så hade vi avstyrkt det här och föreslagit en annan plats för femvåningshuset, säger Clas Larsson.

Han tycker att det borde finnas annan mark att bygga på.

– Det är märkligt att kommunen säljer på det viset när det samtidigt finns en massa mark som ingen vill ha, nära centrum dessutom. Vi ska väl inte behöva riva eller flytta historiska minnesmärken, säger han.

Nu vill han i alla fall säga ifrån. En skrivelse är författad, men än så länge bara skickad till media.

– Man får markera som medborgare. Vi ska ju alla kunna bo här, i alla fall vi som tänkt bo kvar här, säger han.

Olavi Olsson i Västra Göinge hembygdsförening berättar att föreningens styrelse ska ta upp frågan och se vad de kan göra.

– Kanske blir det en skrivelse till kommunen, säger han.

Han har fått veta att Harald Granlund troligen också ritade Hässleholms läroverk eftersom det fanns en del som liknade musikpaviljongens arkitektur.

– Han använde kanske samma ritning till den delen. Läroverket är rivet men paviljongen finns kvar än så länge. Vi måste ha något gammalt kvar i stan, något som har lite historia med sig. Det är dessutom uppåt väggarna att betala så mycket för att flytta paviljongen, säger Olavi Olsson.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se