Gruppen-3a-328x120

Billigare flytt och dialog om paviljongen

Billigare flytt och dialog om paviljongen

Musikpaviljongen kan monteras ned i delar och flyttas med hjälp av byggelever från Jacobsskolan. På det sättet stannar kostnaden kring 500 000 kronor istället för över en miljon som tidigare beräknats.

Kommunen ska också låta de föreningar som protesterat mot flytt eller rivning av paviljongen få lämna synpunkter på skisser av det planerade bostadshuset innan definitivt beslut tas om vad som ska göras.

Kommunens tekniske chef  Mats Svensson fick besked om de nya beräkningarna i måndags förmiddag och informerade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), kommunalrådet Mats Sturesson (C ), ordförande i tekniska nämnden Lars Olsson (C ) samt kommunchefen Bengt-Arne Persson vid ett möte samma eftermiddag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mats Sturesson säger att ingenting bestämdes vid mötet.

Alternativ placering?

– Det var bara en information om läget. Det finns en detaljplan som säger att här ska byggas bostäder. Vi ser ingen anledning att ändra på det.  I detaljplanen står också att musikpaviljongen ska flyttas, förslagsvis till kaserngården och vi fortsätter att titta på det eller en alternativ placering där den kanske kan få ett bättre läge för att användas som just musikpaviljong, säger han.

Frilagt avslöjade nyligen att kostnaden för den planerade flytten av musikpaviljongen hade beräknats till först 1,3 miljoner kronor och sedan 1 050 000 kronor. De stora summorna gjorde att handläggaren Alexander Haglund bedömde att politikerna, innan tjänstemännen kunde gå vidare, måste ta ställning till om flytten skulle genomföras eller om paviljongen skulle rivas.

– Vi tyckte att det var dyrt och därför fördes nu en diskussion med en byggentreprenör och med Jacobsskolans byggprogram, berättar Mats Svensson.

Han tyckte  inte att det kändes rimligt att sälja marken för en miljon kronor och sedan betala mer än så  för att flytta byggnaden.

Senaste budet är att musikpaviljongen ska monteras ned och flyttas i delar. Att flytta den i sin helhet blir för dyrt och går inte heller tekniskt. Foto: Berit Önell
Senaste budet är att musikpaviljongen ska monteras ned och flyttas i delar. Att flytta den i sin helhet blir för dyrt och går inte heller tekniskt. Foto: Berit Önell

Dessutom visade det sig att det dyraste förslaget, att gräva under paviljongen och lyfta den i sin helhet, inte gick att genomföra.

– Den är inte byggd på en hel gjuten platta utan det finns bara en gjuten ram, förklarar Mats Svensson.

Det betyder att den skulle ha kollapsat om den lyfts på det sättet. Istället ska den nu monteras ned och flyttas i bitar.

– Den är också i dåligt skick och behöver renoveras, säger Mats Svensson.

Själv tycker han att parken är fantastiskt vacker med musikpaviljongen. Men han betonar att kommunfullmäktige har antagit detaljplanen och då beslutat att det ska byggas bostadshus i parken och att paviljongen ska flyttas.

– Då kan inte en enskild nämnd som tekniska nämnden bara säga att detaljplanen inte är lämplig, säger han.

Han menar också att det i sig inte är konstigt att det kan innebära kostnader att iordningsställa mark som ska bebyggas.

Inte bra att bara flytta den i sidled

Han berättar att det i den senaste diskussionen också fanns ett förslag om att flytta paviljongen en kortare bit i sidled för att den skulle kunna få plats bredvid nybygget.

– Men det ville inte stadsbyggnadskontoret eftersom det skulle innebära att den blev för inträngd. Den föreslagna placeringen på kaserngården står därför kvar.

Kommunen vill nu ha fram ett konkret förslag från byggherren Jacob Karlsson om hur han tänkt sig byggnaden.

Föreningar ska få se skisser

– Det behövs skisser på hur huset ska se ut och hur det ska placeras i förhållande till vägen och paviljongen. Sedan ska vi kommunicera med föreningarna. Om det fortfarande blir högljudda protester får politikerna diskutera hur de ska göra, antingen hålla fast vid det som bestämts eller ändra sig, säger Mats Svensson.

Han har inte hört att Jacob Karlsson skulle vara intresserad av att bygga någon annanstans på grund av protesterna mot flytten av musikpaviljongen, vilket Norra Skåne uppgav i förra veckan.

– Nej, det har han inte sagt till oss, förklarar Mats Svensson.

I Frilagt har Jacob Karlsson också dementerat denna uppgift.

Mats Svensson konstaterar att det inte heller finns så mycket planlagd mark för bostadsbyggande i centrumnära läge. Att göra en planändring kan ta flera år.

– Jacob Karlsson vill nog bygga nu. Samtidigt ska vi lyssna på medborgarna, säger Mats Svensson.

Hur som helst måste frågan upp i tekniska nämnden eftersom kostnaden för att flytta paviljongen inte är budgeterad. Nämnden kan då besluta att äska pengar från kommunledningen. Men det lär dröja tills Jacob Karlssons skisser är klara och föreningarna sagt sitt. De föreningar som hittills protesterat är T4:s kamratförening, Västra Göinge hembygdsförening och Handelsklubben.

På söndag hålls konsert i musikpaviljongen i Officersparken till stöd för dess bevarande. Low budget big band spelar klockan 14.30 och det är fri entré.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se