torsjö live vers2

Hässlehem tvingas hyra ut till utsatta

Hässlehem tvingas hyra ut till utsatta

Kommunala bostadsbolaget Hässlehem har under många år nekat utsatta personer att hyra lägenhet, trots ekonomisk garanti från socialförvaltningen. Efter långa diskussioner finns nu ett förslag till avtal mellan Hässlehem och kommunen. Bolaget ska dock formulera vilka krav som ställs på en hyresgäst för att få förstahandskontrakt och för andrahandskontrakt krävs att hyresgästen avstår från besittningsskydd.

– Vi har valt en väg med samarbete och ägardirektiv som inte styr så hårt, sa kommunalrådet Mats Sturesson (C ) när avtalet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott.

De som drabbats värst av bostadsbristen är personer som inte bara har ekonomiska problem utan dessutom särskilda behov. Både socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen har till kommunstyrelsen redovisat exempel på hur utsatta människor blivit lidande. Dessutom har betydligt dyrare lösningar tvingats fram, vilket drabbat både enskilda och kommunen, det vill säga skattebetalarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Socialförvaltningen sökte förgäves lägenhet hos Hässlehem till en kvinna som är beroende av permobil och känt sig tvingad att säga upp sin lägenhet på grund av trakasserier. Hon lyckades inte hitta ny bostad på egen hand eftersom hon har en tidigare hyresskuld.

Socialnämnden beviljade bistånd till bostad i december 2013 och gav upp den 30 juni 2014. Hässlehem hade då dröjt med svaret och till slut, våren 2014, meddelat att uthyrning till socialnämnden inte skulle ske innan ett samarbetsavtal var klart.

Hässlehem nekar utsatta personer att hyra lägenhet i väntan på att samarbetsavtalet undertecknas, här Gärdesvägen i Hässleholm. Foto: Berit Önell
Hässlehem nekar utsatta personer att hyra lägenhet i väntan på att samarbetsavtalet undertecknas, här Gärdesvägen i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Handläggaren konstaterade också att det är oklart om kvinnan har rätt till bostadsanpassningsbidrag vid tillfälligt andrahandsboende. Eftersom hon är över 60 år gammal borde hon annars ha varit kvalificerad till ett tillgänglighetsanpassat seniorboende. Hässlehem hade sådant boende ledigt i Sösdala under den aktuella tiden, men vägrade alltså att hyra ut.

Enligt socialförvaltningen mådde kvinnan periodvis mycket dåligt av situationen. Hon var flera gånger inlagd på sjukhus och bodde tillfälligt hos släkt och vänner. Hon har nu flyttat från kommunen.

Äldreboende istället

Omsorgsnämnden försökte hyra en ledig seniorlägenhet i Hästveda till en äldre, bostadslös invånare.

– Hässlehems vd säger nej med hänvisning till deras uthyrningspolicy och till att ett samarbetsavtal ännu inte är upprättat, berättar omsorgsförvaltningen.

Personen har skulder, men får hjälp av en god man.

Ansökan om plats på äldreboende avslogs av förvaltningsrätten. Efter långa perioder på vandrarhem beviljades vederbörande ändå äldreboende. Kommunen får därmed betala 1 439 kronor per dygn för en person som inte har det behovet av boende. Samtidigt får andra personer inte plats på äldreboende, trots behov och beslut, utan tvingas stanna på sjukhus, till en kostnad av 4 513 kronor per dygn.

Personen debiteras vistelsen på äldreboendet som pensionatsboende, enligt en särskild taxa som kommunfullmäktige beslutat och som inte ingår i högkostnadsskyddet och inte berättigar till bostadstillägg.

Samarbetsavtalet ska förhoppningsvis förhindra liknande situationer i framtiden.

Varför tog det så lång tid att få ett avtal?

– Jag vet inte. Det stannade upp någonstans, vi har frågat efter det ett par gånger och tryckt mycket på det i våra dialogmöten. Men nu är de överens i alla fall, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Först inför beslut om nya ägardirektiv i februari 2014 blev det beslutat att ett avtal ska upprättas mellan Hässlehem och kommunen. Frågan har aktualiserats gång på gång av både omsorgsnämnden och socialnämnden, som också kritiserat Hässlehems hållning att inte hyra ut alls till kommunen. De menade i en skrivelse i november 2014 att ett sådant beslut måste vara av principiell vikt och därför borde avgöras i kommunfullmäktige.

Det nya ägardirektivet har också en tydligare formulering om socialt ansvar: ”Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar och därmed vara en förebild för bostadsmarknaden i kommunen.”

Hässlehems vd Stephan Persson och ordförande Thord Johansson (FP) uttrycker sig positivt om ett samarbetsavtal i en skrivelse till kommunstyrelsen i januari i år då de också har lämnat ett utkast till avtal.

– I avvaktan på ett samarbetsavtal har Hässlehem AB följt gällande uthyrningspolicy för bolaget, skriver de också.

Beslut den 2 september

Efter ett drygt halvår har parterna nu kommit så långt att ksau beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet, vilket kan ske den 2 september.

Enligt den tidigare uthyrningspolicyn skulle sökande ha godtagbar inkomst och fick inte ha skulder. Prioriteringar och undantag kunde dock göras i samarbete med omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Samarbetsavtalet innebär bland annat att Hässlehem godkänner socialförvaltningens hyresgaranti som säkerhet för personer med misskött ekonomi och räknar försörjningsstöd eller etableringsersättning som godtagbar inkomst. Kommunen ska utse en kontaktperson som ska träffa Hässlehem minst fyra gånger per år för att utvärdera samarbetet. Kommunen (socialnämnden och omsorgsnämnden) ansvarar för att närboende ”inte i något avseende störs”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se