Gruppen-3a-328x120

Fler partier tvekar om flyktingboende

Flera av de politiska partierna i kommunstyrelsen uttryckte på onsdagen tveksamhet inför förslaget att köpa Mariagården i Vittsjö för nio miljoner kronor. Moderaterna reserverade sig med motiveringen att priset är för högt då taxeringsvärdet bara är 1,3 miljoner. Folkpartiet deltog inte i beslutet. Folkets väl lämnade en protokollsanteckning med uppmaningen att signalera till regeringen att […]