torsjö live vers2

Fler partier tvekar om flyktingboende

Fler partier tvekar om flyktingboende

Flera av de politiska partierna i kommunstyrelsen uttryckte på onsdagen tveksamhet inför förslaget att köpa Mariagården i Vittsjö för nio miljoner kronor. Moderaterna reserverade sig med motiveringen att priset är för högt då taxeringsvärdet bara är 1,3 miljoner. Folkpartiet deltog inte i beslutet. Folkets väl lämnade en protokollsanteckning med uppmaningen att signalera till regeringen att kommunen har svårt att klara sina åtaganden i flyktingmottagandet. SD reserverade sig som väntat.

Pär Palmgren (M) tycker att Mariagården är för dyr i förhållande till taxeringsvärdet. Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) tycker att Mariagården är för dyr i förhållande till taxeringsvärdet. Foto: Berit Önell

Kommunledningens förslag är att Mariagården köps in för att bli boende åt 14 ensamkommande flyktingbarn. Förutom de nio miljonerna i köpeskilling förväntas 400 000 kronor gå till anpassning av byggnaden. Den är dock i princip inflyttningsklar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 28 september.

Kommunalrådet Pär Palmgren (M) reserverade sig även när frågan kom upp i kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare på onsdagen.

– Vi vill att tekniska nämnden letar vidare eller omförhandlar eller tar upp ett resonemang om att hyra av nuvarande ägare, skriver han i reservationen.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) menade att det inte varit möjligt att förhandla ner köpeskillingen.

– Fastighetsägarna vet väl att vi är intresserade av fastigheter i motsvarande storlek och skick. Andra lämpliga fastigheter som vi tittat på har också längre omställningstid, förklarade han.

Han betonade att det var viktigt att komma till ett snabbt beslut eftersom placeringen av 14 flyktingbarn i andra kommuner kostar 672 000 kronor per månad utöver de bidrag som staten betalar ut.

Förslaget att hyra diskuterades också i förhandlingarna mellan fastighetsägaren och kommunens tekniska förvaltning. Hyran skulle då landa på närmare 1,5 miljoner kronor per år i kallhyra i ett sjuårigt hyresavtal. Redan efter sju år har det alltså kostat mer att hyra än att köpa.

Pär Palmgren påpekade också att det finns möjliga lokaler i de logement på garnisonsområdet som ägs av det kommunala bolaget Hibab.

Björn Widmark (FV) tycker att smärtgränsen är nådd för kommunen när det gäller flyktingmottagande. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) tycker att smärtgränsen är nådd för kommunen när det gäller flyktingmottagande. Foto: Urban Önell

Björn Widmark i Folkets väl är bara ersättare i kommunstyrelsen och hade inte rösträtt eftersom ingen var frånvarande. Han lämnade istället sina synpunkter i en protokollsanteckning.

Han betonade att FV tills nu ställt sig bakom ”kommunens humanitära inställning och beslut gällande frågor som rört flyktingfrågan i vid bemärkelse”. Vid måndagens fullmäktige röstade partiet för en renovering av Qvarngården i Stoby för att elva flyktingbarn ska kunna placeras där, men Björn Widmark anser att kommunens smärtgräns nu är nådd.

– Kommunen har redan idag problem med att fullfölja sina lagstadgade uppgifter och åtaganden för de människor vi redan gett uppehållstillstånd. Det är hög tid att kommunen på olika vägar tydligt sänder signalen om detta till statsmakterna, skriver Björn Widmark och säger nej till köpet av Mariagården.

SD yrkade avslag och reserverade sig mot köpet av Mariagården i två likalydande skrivelser.

– Hade Sverigedemokraternas politik fått genomslag hade inte kommunen stått inför de problem som den av övriga partier förda migrationspolitiken för med sig, skriver Ulf Erlandsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se