Gruppen-3a-328x120

Miljönämnden begär vite på 706 000 kronor

Miljönämnden begär vite på 706 000 kronor

Läreda Bilskrot i Hässleholm kan tvingas betala 706 000 kronor i vite på grund av att verksamheten bedrivits på ett miljöfarligt sätt och att miljönämndens tidigare krav på åtgärder inte har följts.

– Det är ett gigantiskt belopp som vi aldrig har varit i närheten av tidigare, men det handlar om brister på väldigt många punkter. Dessutom blir det dyrt att sanera den förorenade marken, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Skrotade bilar, bildelar och olika miljöfarliga vätskor förvaras i oordning och utan skydd för väder och vind. Foto: Miljökontoret
Skrotade bilar, bildelar och olika miljöfarliga vätskor förvaras i oordning och utan skydd för väder och vind. Foto: Miljökontoret

På skroten rinner olja, bensin och andra vätskor ner i marken eftersom bilar lagras utan att först tömmas på allt miljöfarligt och utan något tätskikt under. Behandlade fordon är inte uppmärkta. Kemiska produkter, bilbatterier och flytande farligt avfall förvaras öppet. Även småelektronik och vitvaror förvaras öppet utomhus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöinspektörerna har varit på besök flera gånger sedan förra hösten och anmärkt på allvarliga missförhållanden.

– Det blev sämre och sämre för varje gång vi kom dit, berättar miljöinspektör Daniel Rasmusson.

I april beslöts om ett föreläggande på tolv punkter som skulle ha varit åtgärdade, de flesta inom tio dagar efter delgivning och några inom två eller tre månader. Bland annat ställdes krav på sanering av utsläpp på marken genom att all jord till ett djup av 40 centimeter skulle grävas bort kring fläckarna.

Den 20 augusti gjordes ett oanmält tillsynsbesök då miljöinspektörerna konstaterade att förhållandena i flera avseenden försämrats ytterligare.

Inspektörerna hade svårt att kontrollera många av bilarna eftersom de var staplade på hög. På en plats inom området såg det ut som att all hydraulolja hade runnit ut på marken som inte var en hårdgjord yta. Utanför verkstaden stod ett fat märkt ”Äpplepuré” som visade sig innehålla spillolja. På flaket till en latbil fanns ett stort antal omärkta dunkar, varav några innehöll olja och några inte kunde identifieras.

Det är nu för sent för bilskrotens ägare att rätta till bristerna. Miljönämnden har beslutat ansöka hos miljödomstolen om att vitet utdöms och länsstyrelsen kan dra in tillståndet.
Det är nu för sent för bilskrotens ägare att rätta till bristerna. Miljönämnden har beslutat ansöka hos miljödomstolen om att vitet utdöms och länsstyrelsen kan dra in tillståndet.

Nu har miljönämnden tröttnat och beslöt vid tisdagens sammanträde att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att vitet ska utdömas. Det är alltså för sent för bilskroten att vidta åtgärder.

Miljönämnden skickade på onsdagen information om ärendet till länsstyrelsen som kan dra in företagets auktorisation på grund av brott mot bilskrotningsförordningen och miljöbalken. Därmed kan verksamheten förbjudas.

Läreda Bilskrot har funnits i Hässleholm sedan våren 2014.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se