torsjö live

Pampig marsch till musikpaviljongen

Höstens konserter i musikpaviljongen i Officersparken avslutades på söndagen pampigt med Stadsmusikkårens marsch från T4:s entré vid den gamla vakten vid Finjagatan. Arrangörerna Evert Storm och Leif Henningsson åkte häst och vagn i täten, sedan följde fanbärare från Bjärnum-Vittsjö Industriförening, musikkåren och därefter allmänheten och det enda politiska parti som tagit tydlig ställning för parkens […]

Miljökontoret kräver bättre svar om massor

Miljöinspektör Per Fribing är inte nöjd med Trafikverkets förklaringar om vart alla järnvägsmassor från spårbytet på Skånebanan sommaren 2012 tagit vägen. Han har inte fått svar på alla frågor han ställt i ett föreläggande till Trafikverket. Därför ska parterna träffas kommande vecka. – Det finns en del oklarheter som vi ska försöka reda ut, säger […]