Gruppen-3a-328x120

Pampig marsch till musikpaviljongen

Pampig marsch till musikpaviljongen

Stadsmusikkåren marscherade in på T4-området med hästdragen vagn och fanbärare i täten. Foto: Berit Önell
Stadsmusikkåren marscherade in på T4-området med hästdragen viktoriavagn och fanbärare i täten. Foto: Berit Önell

Höstens konserter i musikpaviljongen i Officersparken avslutades på söndagen pampigt med Stadsmusikkårens marsch från T4:s entré vid den gamla vakten vid Finjagatan. Arrangörerna Evert Storm och Leif Henningsson åkte häst och vagn i täten, sedan följde fanbärare från Bjärnum-Vittsjö Industriförening, musikkåren och därefter allmänheten och det enda politiska parti som tagit tydlig ställning för parkens bevarande, Sverigedemokraterna, med en stor banderoll.

Uppskattningsvis cirka 500 personer fanns i publiken, stående eller sittande i parken i det strålande solskenet, en del med medhavd fikakorg.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Cirka 500 personer fanns i publiken i Officersparken. Foto: Berit Önell
Cirka 500 personer fanns i publiken i Officersparken. Foto: Berit Önell
Evert Storm, till vänster, och leif Henningsson, fick åka fint till söndagens konsert. Foto: Urban Önell
Evert Storm, till vänster, och Leif Henningsson, fick åka fint till konserten. Foto: Urban Önell

– Här är nog ännu mer folk än vid den första konserten, gissade Leif Henningsson.

Stadsmusikkåren under ledning av tamburmajor Jonas Enetjärn samlades i god tid och ställde upp sig utanför grindarna.

– Det är första gången jag spelar här på T4, det ska bli roligt, förklarade Jonas Enetjärn före avmarschen.

Bengt Rosenquist hade ringt upp Evert Storm och erbjudit sig att medverka med sin viktoriavagn dragen av två fjordhästar, något som starkt bidrog till den

Hässleholms Stadsmusikkår medverkade kostnadsfritt, liksom alla andra. Foto: Urban Önell
Hässleholms Stadsmusikkår medverkade kostnadsfritt, liksom alla andra. Foto: Urban Önell

högtidliga stämningen. Marschen avslutades inne i parken, på grusplanen framför paviljongen.

Musikkåren bjöd på blandad underhållning ur sin marschrepertoar under den 40 minuter långa konserten. Innan T4:s egen marsch spelades som extranummer talade Evert Storm och uppmanade alla som deltog i manifestationen att göra allt de kan för att musikpaviljongen ska få vara kvar så att konserterna kan fortsätta till våren.

– Vi är inte alls intresserade av att paviljongen ska flyttas till parkeringen, den ska vara här, sa han och fick rungande applåder.

Publiken ställde sig upp och klappade takten till T4-marschen.

Stadsmusikkåren bjöd på blandade marscher, bland annat T4:s egen marsch. Foto: Urban Önell
Stadsmusikkåren bjöd på blandade marscher, bland annat T4:s egen marsch. Foto: Urban Önell

Till slut tog Peter Alf, styrelseledamot i T4:s kamratförening, till orda.

Hans brandtal för paviljongens och parkens bevarande fick flera applåder, bland annat när han ställde ett par retoriska frågor angående det planerade femvåningshuset i parken:

Hur kunde någon komma på en så vansinnig idé? Hur kunde tekniska nämndens arbetsutskott besluta att sälja marken utan att beräkna kostnaden för flytten av paviljongen?

Han tog upp att vissa politiker uttryckt förvåning över att ingen reagerat tidigare på att paviljongen skulle flyttas.

Peter Alf höll ett brandtal för paviljongens och Officersparkens bevarande. Foto: Urban Önell
Peter Alf höll ett brandtal för paviljongens och Officersparkens bevarande. Foto: Urban Önell

– Undrar var de var 2009 när beslutet om detaljplanen togs. Då kom 13 synpunkter in från allmänheten, bland annat från vår förening som har cirka 400 medlemmar, sa han.

Han var också upprörd över att en politiker i dagarna kallat musikpaviljongen för luda.

– Kan ni tänka er en politiker som ska styra över Hässleholm och inte kan skilja en luda från en musikpaviljong?

Efter att ha raljerat om turerna kring vem som skulle kunna flytta paviljongen och till vilken kostnad gick han över till en historisk tillbakablick.

Han berättade lite historik om planteringarna som anlades redan 1908, ett år efter att regementet kommit till staden, och paviljongen som byggdes någon gång mellan 1915 och 1920. Paviljongen var då en av fem i landet i sitt slag.

– Det är nu bara i Hässleholm som vi fortfarande kan se hur de en gång såg ut. De andra har antingen rivits eller så har områdena förtätats och det är vad man tänkt göra här också, så att området helt förlorar sin karaktär.

Peter Alf avslutade med att konstatera att en del politiker trots allt nu ändrat sig och är emot byggplanerna och uttryckte förhoppningen att fler gör så.

Sverigedemokraterna, som motionerat om att ändra detaljplanen för att bevara pavilöjongen och parken, har nu begärt inhibition av bygglovet. Foto: Berit Önell
Sverigedemokraterna, som motionerat om att ändra detaljplanen för att bevara pavilöjongen och parken, har nu begärt inhibition av bygglovet. Foto: Berit Önell

Håkan Spångberg (SD) har nu begärt inhibition i förvaltningsrätten angående Jacob Karlssons bygglovsansökan för femvåningshuset i Officersparken. På det sättet hoppas partiet tillfälligt kunna stoppa handläggningen av bygglovsansökan tills kommunfullmäktige avgjort om detaljplanen ska ändras. Annars kan bygglovet komma att stå i strid med en ändrad detaljplan.

SD var emot bebyggelse i parken redan 2009 och har nu motionerat om att detaljplanen ska ändras så att paviljongen och parken bevaras i sin nuvarande utformning.

– Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att motionen får prövas i demokratisk ordning innan bygglovsansökan handläggs och beslutas, skriver Spångberg i ett pressmeddelande efter konserten.

Berit Önell

Se Marie Henningssons film från marschen och konserten med Hässleholms Stadsmusikkår här:

Stadsmusikkåren avslutade höstens konserter i musikpaviljongen. Till våren kan de återkomma, om paviljongen får stå kvar. Foto: Urban Önell
Stadsmusikkåren avslutade höstens konserter i musikpaviljongen. Till våren kan de återkomma, om paviljongen får stå kvar. Foto: Urban Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna
20/9 Bjärnums manskör besjöng paviljongen
21/9 Beslut om bygglov tas inom tio veckor
23/9 Skolan vill spela teater i paviljongen
25/9 Marsch och fanor för paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se