Gruppen-3a-328x120

Marsch och fanor för paviljongen

Marsch och fanor för paviljongen

Söndagens konsert med Hässleholms Stadsmusikkår i musikpaviljongen i Officersparken ska bli en pampig avslutning på höstsäsongen och mer av en manifestation än de tidigare konserterna.

Publiken uppmanas komma tidigare och tillsammans med musikerna marschera från T4:s entré vid Finjagatan.  Föreningar som agerat för paviljongens bevarande är inbjudna att medverka med fanor och tal.

Arrangörerna Leif Henningsson och Evert Storm tänkte först att marschen skulle ske från Kungsparken, men det visade sig olämpligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Då hade vi behövt poliseskort över väg 117, förklarar Leif Henningsson.

Han tycker att det räcker gott att marschera från Finjagatan.

– Det passar bra att samlas vid den stora grinden som är ”den fina entrén”, säger han.

Han uppmanar alla som vill vara med i marschen att komma klockan 13.40 för att musikerna ska hinna vara på plats på scenen klockan 14.00.

Leif Henningsson hoppas att flera av föreningarna ställer upp med fanor och inramar paviljongen denna sista konsert för i höst.

Hur det blir till våren vet ingen, som Frilagt tidigare berättat vill kommunen avvakta med bokningar tills det är klart om och när paviljongen ska flyttas. Flera processer löper nu parallellt. Byggherren Jacob Karlsson har lämnat in bygglovsansökan för sitt femvåningshus, men tillträder som fastighetsägare först när och om paviljongen flyttats och kan följaktligen inte heller börja bygga innan dess. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ändra detaljplanen så att paviljongen får stå kvar på sin plats och inget bygge tillåts.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna
20/9 Bjärnums manskör besjöng paviljongen
21/9 Beslut om bygglov tas inom tio veckor
23/9 Skolan vill spela teater i paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se