torsjö live vers2

Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen

Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen

Göinge Bygg har inte fått förfrågan från kommunen om att flytta musikpaviljongen och kan inte heller göra det eftersom företaget arbetar med snickerier och inte med mur- och putsarbeten.

Kritik mot tekniska nämndens hantering av paviljongaffären kommer nu från Douglas Roth (M), andre vice ordförande i kommunfullmäktige, som undrar om inte nämndens delegation att sälja fastigheter borde dras in. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) måste i kommunfullmäktige på måndag svara på hans frågor.

Cirkusen kring musikpaviljongen på T4-området fortsätter alltså.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Roger Svensson, vd på Göinge Bygg, kontaktade på tisdagskvällen Frilagt efter att ha läst att kommunens tekniske chef Mats Svensson uppgav att Göinge Bygg skulle ansvara för att flytta musikpaviljongen med hjälp av elever från Jacobsskolans byggprogram.

– Detta var verkligen en nyhet för oss, säger Roger Svensson.

Han förklarar att företaget inte har kompetens för detta.

– Det låter också lite negativt, att vi skulle ordna billig arbetskraft med elever, säger han.

Många har protesternat mot planerna på att flytta musikpaviljongen, här protestkonserten den 16 augusti som lockade en stor publik.. Foto: Urban Önell
Många har protesterat mot planerna på att flytta musikpaviljongen, här konserten den 16 augusti som lockade en stor publik.. Foto: Urban Önell

Frilagt avslöjade tidigare att kommunens planerade flytt av paviljongen skulle kosta över en miljon kronor, alltså mer än köpeskillingen för marken där Jacob Karlsson vill bygga femvåningshus. Kommunens tekniske chef Mats Svensson arbetade för att hitta en billigare lösning och meddelade sedan kommunalråden att kostnaden kan stanna på 500 000 kronor om elever från Jacobsskolan gör jobbet och paviljongen flyttas i delar.

Han uppgav att Jacobsskolan hade åtagit sig uppdraget, vilket fick rektor Uno Nilsson att gå i taket och förklara att det absolut inte är skolans ansvar och att det krävs specialkompetens. Dessutom hade man tackat nej när frågan ställdes före skolavslutningen. Mats Svensson meddelade då att det inte var skolan som skulle ansvara för arbetet utan Göinge Bygg som skulle handleda elever på praktik hos företaget, vilket skulle få ner kostnaden, något som skolan inte hade några invändningar emot.

Men varken det ena eller det andra stämmer.

Roger Svensson berättar att Göinge bygg den 29 juli fick en förfrågan från kommunen om ett byggprojekt. Så här stod det i mejlet från Alexander Haglund som handlagt frågan om paviljongen på tekniska avdelningen: ”Hej, Hässleholms kommun och Jacobsskolan överväger att starta ett byggprojekt tillsammans där vi skulle behöva en byggnadsarbetare som kan vara handledare åt elever, från åk 2/3 på gymnasiet, och även delta i själva arbetet. Det gäller en mindre byggnad på ca 60 kvadratmeter och arbetet med eleverna bedöms ta cirka tre månader (hösten 2016). Är detta något som ni kan tillhandahålla och vilket timpris skulle ni ta i så fall? Tack för hjälpen!”

Roger Svensson svarade att det säkert skulle gå att ordna och uppgav ett timpris för handledning. Han anade inte att ”byggprojektet” gällde paviljongen.

– Som vi uppfattade det var det ett snickarprojekt, att bygga en snickarbod, en stuga eller liknande, säger han.

Att flytta paviljongen är ett avancerat murarbete, enligt Roger Svensson Göinge Bygg som inte kan åta sig uppdraget. Foto: Berit Önell
Att flytta paviljongen är ett avancerat murarbete, enligt Roger Svensson Göinge Bygg som inte kan åta sig uppdraget. Foto: Berit Önell

Han tycker att det är konstigt att kommunen inte berättar vad saken gäller.

– De kunde ställt frågan rakt. Att flytta paviljongen är ett ganska avancerat mur- och putsarbete och det är inget som vi sysslar med, förklarar han.

Det är också skillnad på att hjälpa skolan med extern handledning och att ta ansvar för ett sådant projekt.

Under onsdagen var Roger Svensson i kontakt med Haglund.

– Jag tydliggjorde vår ståndpunkt att vi inte ser möjlighet till handledning av elever för paviljongsuppbyggnad eller paviljongsflytt, särskilt som de samtidigt inte själva vill ta ansvar utan lägger över detta på det handledande företaget, berättar han för Frilagt.

Varken tekniske chefen Mats Svensson,  mark- och exploateringschefen Jakob Tannerfalk eller tekniska nämndens ordförande Lars Olsson(C ) har någon logisk förklaring till de olika uppgifterna.

– Det har varit flera diskussioner. Vi berättar inte alltid alla detaljer för ett företag innan vi vet hur det blir med ett uppdrag, säger Mats Svensson.

När Frilagts journalist ställer ytterligare frågor för att få klarhet i vad som hänt blir Tannerfalk irriterad.

– Det är så här det blir när du är inblandad. Du ställer så många frågor och skriver om saker innan de är bestämda, säger han.

Mats Svensson betonar att det inte handlar om att mörka, vare sig för medborgarna eller Frilagt.

– Det har varit problem med kommunikation och tydlighet, säger han.

Han säger sig förstå att Göinge Bygg inte vill åta sig uppdraget eftersom det blivit så infekterat.

– Men om inte första företaget på listan kan göra jobbet får vi gå till tvåan, säger han.

Tekniska nämnden behandlade vid tisdagens sammanträde två inlämnade skrivelser med synpunkter på flytten av musikpaviljongen. Beslutet blev dock att lämna tillbaka dem till kommunledningskontoret eftersom tekniska nämnden inte kan besluta om någon ändring av planerna. Sådana beslut måste i så fall fattas i kommunfullmäktige.

Fullmäktige får redan på måndag möjlighet att diskutera paviljongen genom att Douglas Roths fråga kommer upp.

Han reagerade på uppgifterna om att kostnaderna för flytten skulle kunna uppgå till ett belopp som motsvarar köpeskillingen.

Hans frågor till Lena Wallentheim lyder:

– Varför tecknar tekniska nämnden försäljningsavtal utan att först undersöka kostnaderna för försäljning? I detta fall kan försäljningen bli en förlust för kommunen? Kommer du att föreslå att tekniska nämndens delegation att sälja fastigheter dras in?

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se