Gruppen-3a-328x120

Information om fiberutbyggnad utanför stan

Information om fiberutbyggnad utanför stan

– Vi är här för att berätta var kommunen står i sitt tänk när det gäller fiberutbyggnaden, sa kommunalrådet Mats Sturesson (C ) när han hälsade välkommen till ett informationsmöte i Hörjagården.

Kommunens IT-strateg Ann Andersson informerade om fiber i Hörja. Foto: Urban Önell
Kommunens IT-strateg Ann Andersson informerade om fiber i Hörja. Foto: Urban Önell

Kommunens IT-strateg Ann Andersson, stod för det mesta av informationen. Mötet samlade ett 25-tal intresserade Hörjabor. Från åhörarnas sida kom ett påpekande att betydligt fler antagligen hade kommit om annonseringen av mötet hade varit bättre.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jo, det här med marknadsföringen av fiberutbyggnaden är inte lätt, medgav Ann Andersson.

Hon påtalade själv att kommunens information på hemsidan än så länge är lite tunn. Men det kommer att bli bättre, lovade hon, när ytterligare två personer anställs på kommunen för att jobba med fiberprojektet.

Eftersom marknadsföring kan vara mycket kostsam vädjade hon till de församlade att hjälpa till.

– Tryck på era grannar, så de också gör en intresseanmälan, sa Ann Andersson. Det är A och O att vi får med så många som möjligt på tåget.

Mats Sturesson, som själv är bosatt i Hörja, betonade att det är de områden där anslutningsviljan är störst som kommer att prioriteras under utbyggnadsprocessen.

I en del byar i kommunen finns tankar om att bygga egna fibernät. Både i Hörja, Farstorp och Matteröd spirar dessa idéer. Henrik Hörgerud, som är ordförande i byalaget i Hörja, framträdde under mötet som talesman för de bybor som funderat på ett lokalt initiativ som skulle innebära att man bygger upp ett fibernät med en ekonomisk förening som bas. Enligt en preliminär kalkyl skulle det kosta ungefär lika mycket som om kommunen bygger, men då skulle byborna själva äga sitt nät.

Men osäkerhetsfaktorerna när det gäller kostnaderna är än så länge stora. Reglerna för hur man kan få bidrag till utbyggnaden ute på landet är exempelvis mycket oklara och krångliga att sätta sig in i. Kommunfullmäktige har, trots de oklarheter som behöver utredas ytterligare, slagit fast att det kommer att kosta 19 000 kronor för boende i enfamiljshus att bli inkopplade på nätet. Elektronisk utrustning inne i huset för 995 kronor och operatörskostnader tillkommer, när nätet tas i drift. Däremot lär det bli betydligt dyrare för eventuella hushåll som vill ansluta sig i efterhand. Kommunens mål är att 95 procent av medborgarna ska ha tillgång till fiber 2020. Ett rörelsekapital på 46 miljoner kronor har avsatts till projektet.

Det föreligger ingen konflikt mellan det kommunala projektet och eventuella lokala lösningar. På den punkten var Mats Sturesson, Henrik Hörgerud och Ann Andersson överens. Det går att integrera de båda alternativen med varandra. Men det lär komma en punkt där antingen det ena eller andra alternativet får företräde i ett aktuellt område och det andra får ge vika. En fortsatt dialog och öppenhet mellan kommun och bybor är därför nödvändig. Hur ska då Hörjaborna tänka inför framtiden?

– Var positiv till båda alternativen, var Henrik Hörgeruds uppmaning.

Liknande informationsträffar är inplanerade den i 30 augusti i Mala, den 1 september i Hästveda och den 9 september i Vinslöv.

Läs mer på: http://www.hassleholm.se/bygga-bo-och-miljo/bredband-och-it.html

https://sites.google.com/site/horjafiber/

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se