torsjö live vers2

Asylboende måste öppnas före besiktning

Asylboende måste öppnas före besiktning

Behovet av boende för flyktingar är så stort att Migrationsverket inte hann göra någon besiktning innan ett tillfälligt asylboende på vandrarhemmet Wittsjöskog utanför Vittsjö öppnades på fredagen.

Tostarpsgården utanför Tyringe blir också tillfälligt boende för 128 asylsökande. Det meddelade Migrationsverket Hässleholms kommun på fredagen.

Samtidigt kom information om ytterligare två akutboenden i kommunen som dock inte är aktuella eftersom de redan öppnats. Det ena är Wittsjöskog i Vittsjö som kommunen fick besked om på torsdagen. Där var det alltså så bråttom att öppna att anläggningen inte hann besiktigas innan de första flyktingarna anlände.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Boendena ingår i den senaste av Migrationsverkets direktupphandlingar av tillfälliga boenden. När tilldelningsbesluten är fattade ska anläggningen besiktigas så fort som möjligt, eventuella brister ska åtgärdas och därefter kan asylsökande flytta in på kort varsel.

Men besiktningen hanns inte med innan Wittsjöskog togs i bruk.

– Anledningen till att en del av platserna är belagda innan besiktning gjorts är att behovet är så stort just nu och vi ville inte att de skulle behöva hamna på gatan, förklarar Jonas Stenrell, enhetschef vid Migrationsverkets mottagning i Kristianstad, som på lördagen är på plats för att besiktiga boendet på Wittsjöskog.

Maximalt 79 personer

Han berättar att han välkomnat 39 boende på morgonen. På eftermiddagen var boendet godkänt på villkor att vissa åtgärder vidtas.

– Det handlar om att fler sängar och garderober måste komma på plats, men det finns inga stora brister. Ytterligare asylsökande väntas redan idag, säger Jonas Stenrell.

Om några dagar ska all utrustning vara på plats och då kan anläggningen användas maximalt, det vill säga med 79 asylsökande.

I meddelandet från Migrationsverket till kommunen talas om 170 asylsökande på Wittsjöskog, 200 på Hotell Trobeck i Vittsjö och 128 på Tostarpsgården. Men siffran för Wittsjöskog stämmer alltså inte och på Trobeck är det redan fullt.

– Det är ytterst tveksamt om det kan få plats fler på Trobeck, säger Jonas Stenrell.

Orsaken till att det finns flera tilldelningsbeslut på samma anläggning är att flera olika leverantörer lämnat anbud. Antingen har det skett ägarbyte eller också har flera intressenter hört sig för om att hyra samma anläggning.

Det betyder vissa problem. Enligt upphandlingen finns idag 4 880 nya tillfälliga platser i södra regionen, men i verkligheten är det alltså färre.

Ingen besiktning är planerad på Trobeck och inte heller på Tostarpsgården ännu.

Kan förändras snabbt

Enligt Jonas Stenrell är inga fler boenden på gång i Hässleholms kommun. Men situationen kan förändras snabbt. Upphandlingarna görs centralt hos Migrationsverket.

– Behovet är otroligt stort. De senaste dagarna har mellan 1 100 och 1 300 asylsökande per dag kommit till landet, men hittills har vi kunnat hantera det, säger Jonas Stenrell.

Migrationsverket söker ständigt nya sängplatser. Försvarsmakten är en av de statliga myndigheter som uppmanats inventera möjliga lokaler till flyktingboenden. Ljungbyheds flygflottilj är en av de anläggningarna som nu blir tillfälligt boende för 1 100 personer.

Kommunen har 80 platser

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag också uppmanat kommunerna att inventera sina tillgängliga lokaler. Hässleholms kommun meddelade i början på veckan att den kan erbjuda totalt cirka 80 platser i en akut situation, 30 på Magnarpskolonin utanför Ängelholm och 50 i den gamla mekanikerskolan på garnisonsområdet. I Magnarp finns sängar, på garnisonen handlar det om madrasser på golvet.

De tillfälliga asylboendena blir troligen inte heller så tillfälliga.

– Många kan bli kvar under hela sin ansökningsprocess, säger Jonas Stenrell.

Hur lång handläggningstiden blir framöver vågar han inte gissa. För ett par veckor sedan var den mellan nio och tio månader, för dem som nu anlänt lär den bli längre.

Lokalt har Stenrell nu uppdrag att inventera behovet av sjukvård, skola, förskola med mera hos de asylsökande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se