torsjö live

3D-modell gör ny paviljong möjlig

3D-modell gör ny paviljong möjlig

På torsdagen påbörjades inmätning och skanning av musikpaviljongen i Officersparken. En 3D-modell ska göras. Utifrån den kan en ny likadan paviljong byggas upp om den nuvarande rivs. Modellen gör det också möjligt att se hur paviljongen passar i en ny miljö, något som ingår i den planerade presentationen som kommunen ska göra tillsammans med K-fastigheter innan några åtgärder vidtas. Men enligt mark- och exploateringschef Jakob Tannerfalk kan tjänstemännen flytta eller riva paviljongen utan några nya politiska beslut.

Nu görs en 3D-modell av paviljongen. Med hjälp av den kan en ny likadan paviljong byggas upp, om den gamla rivs. Foto: Berit Önell
Nu görs en 3D-modell av paviljongen. Med hjälp av den kan en ny likadan paviljong byggas upp, om den gamla rivs. Foto: Berit Önell

En del hässleholmare undrade vad mannen med det stora mätinstrumentet och olika skärmar gjorde vid musikpaviljongen.

Det är kommunens tekniska avdelning som beställt modell och ritningar från konsultföretaget Cowi.

– Oavsett om paviljongen flyttas eller rivs och byggs upp igen, så behöver denna inskanning göras för att säkerställa dess läge och tvärsnitt, förklarar Jakob Tannerfalk via mejl till Frilagt.

Han beräknar att det tar cirka två veckor att få modellen klar.

Jakob Tannerfalk tror inte att frågan kommer upp i tekniska nämnden igen. Äska pengar för flytten är inte aktuellt längre. Köpeskillingen på en miljon kronor kan användas.

– I detta fall behöver inga pengar äskas i och med att det finns pengar i projektet från överlåtelsen, förklarar Tannerfalk.

Tjänstemännen kan ta beslut om rivnings- och bygglov på delegation. Inga andra beslut behövs, enligt Tannerfalk.

– Vi har beslut tagna av kommunfullmäktige angående detaljplanen, vi har beslut tagna av tekniska nämndens arbetsutskott angående försäljningen, menar han.

Han svarar inte på Frilagts fråga om att det bör strida mot detaljplanen att riva paviljongen och ersätta den med en ny eftersom planen säger att byggnaden ska bevaras och flyttas. Han säger inte heller om tjänstemännen tänker vänta på kommunfullmäktiges behandling av Sverigedemokraternas motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen på sin plats.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se