torsjö live

Karlssons angrepp på Roth mörkades

Karlssons angrepp på Roth mörkades

Byggföretagaren Jacob Karlsson angriper Douglas Roth (M) för att han ändrat ståndpunkt och ifrågasatt detaljplanen som tillåter att musikpaviljongen flyttas.

– Genom att vända kappan efter vinden och inte våga stå upp för sina tidigare beslut och åsikter skapar man inte en fungerande demokrati, skriver Karlsson i ett mejl till Roth, med kopia till kommunledningen som väntade mer än en vecka med att lämna brevet till diarieföring.

Roth tycker att Karlsson ska låta bli att lägga sig i politiken. Andra politiker håller med Karlsson.

Det blåser upp allt mer kring musikpaviljongen på T4-området. Foto: Berit Önell
Det blåser allt mer kring musikpaviljongen på T4-området. Foto: Berit Önell

Temperaturen höjs i debatten om musikpaviljongen.

De som fick kopia av Karlssons mejl den 30 augusti var kommunchef Bengt-Arne Persson, kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Först den 8 september diariefördes det.

Varför?

– Mitt svar är att mejlet borde diarieförts tidigare, skriver Bengt-Arne Persson till Frilagt.

Jacob Karlsson, som avtalat med kommunen om att köpa marken där musikpaviljongen står för att bygga femvåningshus, anser att det är ”skrämmande” att Douglas Roth som kommunfullmäktiges ordförande 2009 röstade för detaljplanen och idag ändrat sig.

– Min uppfattning om hur god politik bedrivs är att man fattar beslut vars konsekvenser är något man vågar stå upp för, då värdet av beslutet väger tyngre än det eventuella motstånd man temporärt kan få, skriver han och anklagar Roth för att ägna sig åt röstfiske och söka en ”billig poäng” istället för att sträva efter långsiktiga mål.

Karlsson betonar att politiker och förtroendevalda har ett ansvar att ”fatta beslut som skall ta oss framåt mot våra långsiktiga mål”.

– En tonåring som faller för grupptryck är beklagligt, men när en fullvuxen person inte vågar stå upp för sina tidigare beslut är det skrämmande, avslutar han.

Gillar på Facebook

Flera politiker i olika partier håller med Jacob Karlsson. Moderaten Richard Bernsheim, andre vice ordförande i byggnadsnämnden, ersättare i fullmäktige med mera, har länkat till en artikel om Karlssons mejl på Facebook. Bland dem som gillat inlägget finns partikollegorna Bengt Troedsson och Göran Blomberg, men också Joachim Fors (S) och Mikael Björklund (FV).

Douglas Roth (M) anser att Jacob Karlsson bara ser till sina kommersiella intressen och inte till det allmännas bästa. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M) anser att Jacob Karlsson bara ser till sina kommersiella intressen och inte till det allmännas bästa. Foto: Urban Önell

Douglas Roth anser det anmärkningsvärt att en företagare går ut på det sätt som Karlsson gör.

– Han ser bara en sida av saken. Han ser till sitt, till det kommersiella. Vi politiker måste se till det allmännas intressen och det förstår inte Jacob Karlsson, säger Roth.

Med allmänt intresse i det här fallet menar han stadens historia och kulturmiljö.

– Vi kan inte göra oss helt historielösa. Det dumma var att man sålde tomten, säger han.

Men då borde ni väl låtit bli att göra en sådan detaljplan?

– Jo, men när saken ställdes på sin spets kunde kommunen ha ändrat sig. När planen antogs var det inte i första hand den tomten som var aktuell att bebygga, förklarar han.

Han anser att det var bättre när kommunstyrelsens arbetsutskott fick liknande ärenden på sitt bord, istället för tekniska nämnden.

– Det är tragiskt att tekniska nämnden inte har någon helhetssyn. I ksau blev det diskussion på ett annat sätt, säger han.

Inte odemokratiskt att ändra sig

Jacob Karlssons yttrande om fungerande demokrati ger han inte mycket för.

– Det har fattats ett demokratiskt beslut, men det betyder inte att det är förbjudet att ändra det i demokratisk ordning. Tekniska nämnden kunde ha frågat kommunstyrelsen om råd när Karlsson uttryckt intresse, före beslutet om försäljning, eftersom det var en känslig sak. Då hade vi fått en diskussion före beslut, säger han.

Han tycker att det nu finns flera goda skäl att inte fullfölja försäljningen till Karlsson.

– För det första måste man fråga vad det kostar att flytta paviljongen och om det går att göra. Enligt köpekontraktet åtar sig kommunen att göra det. Men vem säljer en tomt med jättestora kostnader för att leverera? Och vi vet fortfarande inte vad det kostar. Dessutom är det kanske så att ett femvåningshus inte passar in där, menar han.

Douglas Roth hoppas att Jacob Karlsson lär sig något av affären kring musikpaviljongen.

– Han måste förstå att kommunen inte är ett företag, säger han.

Douglas Roth har inte tänkt besvara mejlet.

– Nej, det är inte lönt, han har dokumenterat att han är okunnig om hur politik fungerar, säger han.

Invånarnas förtroende minskar

Han befarar att den styrande minoriteten inte är så intresserad av att kommunfullmäktige ska ta upp SD:s motion om att ändra detaljplanen.

– De kommer nog att göra allt för att förhala, säger han.

I så fall kan ingen göra något åt det.

– Beredningsrätten ligger hos de styrande. Lena Wallentheim har sagt att de vill ha en dialog i frågan, men de kan genomföra flytten av paviljongen utan att ta upp motionen först. Det blir i så fall till ett högt pris. Invånarnas förtroende kommer att minska.  Vi borde försöka öka förtroendet istället.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se