logga-ligg-tjock

Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan

Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan

– Tekniska nämnden har inte gjort något fel, betonade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i sitt svar på frågan om musikpaviljongen som Douglas Roth (M) ställde vid måndagskvällens kommunfullmäktige.

Hon hade kontaktat tekniska förvaltningen för att få en bakgrund, men inte brytt sig om att ta reda på vad det skulle kosta att flytta paviljongen eller varför olika uppgifter lämnats.

Douglas Roth försökte få svar på varför tekniska nämnden inte beräknat kostnaden för att flytta musikpaviljongen före beslutet att sälja marken. Foto: Urban Önell
Douglas Roth försökte förgäves få svar på varför tekniska nämnden inte beräknat kostnaden för att flytta musikpaviljongen före beslutet att sälja marken. Foto: Urban Önell

Douglas Roth ville veta varför tekniska nämndens arbetsutskott inte gjort någon beräkning av kostnaden för att flytta musikpaviljongen innan försäljningsavtalet med Jacob Karlsson skrevs. Han konstaterade att det därefter har förekommit uppgifter om att kostnaden kan uppgå till ett belopp över köpeskillingen på en miljon kronor. Roth undrade därför om Lena Wallentheim skulle föreslå att tekniska nämndens delegation att sälja fastigheter dras in.

Lena Wallentheim svarade bestämt nej på den sista frågan och meddelade att hon höll med tekniska nämnden om att kostnaden för flytten inte var avgörande.

– En försäljning går inte alltid med vinst utan ibland får vi ta en förlust för att se till att det blir etableringar i vår kommun, förklarade hon.

Hon hävdade att det ”florerat” siffror på upp till 1,5 miljon kronor för flytten.

– Men jag har kollat med tekniska nämnden och det handlar inte alls om det, sa hon.

Vad det då istället handlade om för siffror ansåg hon tydligen inte att fullmäktigeledamöterna eller allmänheten behövde veta.

Frilagt har tidigare fått uppgifter om den beräknade kostnaden av de ansvariga på tekniska avdelningen. Först skulle det kosta 1,3 miljon kronor och sedan 1 050 000 kronor att flytta paviljongen i ett stycke. Därefter skulle kostnaden sänkas till 500 000 kronor genom att Jacobsskolans elever gjorde jobbet och till slut var det Göinge Bygg som skulle ansvara med hjälp av elever från Jacobsskolan. Inget av detta är dock aktuellt längre eftersom varken Jacobsskolan eller Göinge Bygg vill åta sig arbetet.

Douglas Roth var inte nöjd med Lena Wallentheims svar.

– Jag fick inget svar på varför ingen beräkning gjordes. Jag tycker också att det är viktigt att det byggs bostäder. Men här har vi ett speciellt fall där tekniska nämnden åtar sig en kostnad för att flytta paviljongen innan det kan byggas. Då tycker jag att nämnden är skyldig att ta reda på hur mycket det kostar, det påverkar naturligtvis försäljningspriset, sa han.

Han ifrågasatte den nya tekniska nämndens delegation.

– Nu kan vi inte längre diskutera sådana här affärer i en vidare krets, men i vilket fall måste det vara en viktig del att ta reda på vad en sak kostar innan man fattar beslut, förklarade han.

Lena Wallentheim blev upprörd över att Douglas Roth ifrågasatte tekniska nämndens delegation.
Lena Wallentheim blev upprörd över att Douglas Roth ifrågasatte tekniska nämndens delegation.

Lena Wallentheim blev upprörd och påpekade att kommunfullmäktige antagit reglementet för tekniska nämnden.

– Då sades det att det skulle bli bättre demokrati på det här sättet än med ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Delegationen har skötts och allt har gjorts utifrån detaljplanen, sa hon.

Douglas Roth undrade retoriskt om hon verkligen tyckte att ärendet var perfekt skött.

– Än idag vet vi inte vad det kan kosta att flytta paviljongen. Man kunde ha låtit bli att sälja den här tomten, så hade det inte blivit någon kostnad alls, utöver det nödvändigaste, sa han.

Lena  Wallentheim påminde om att Douglas Roth själv satt som ordförande i kommunfullmäktige när detaljplanen för Officersparken antogs 2009 och det beslöts att bygga bostäder och flytta paviljongen. Samtidigt beslöts om optionsavtal där företaget Brinova fick rätt att bygga femvåningshus i Officersparken. Brinova har nu ersatts av Jacob Karlsson, men samma detaljplan gäller.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Partierna måste ta ställning om paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se