torsjö live

Partierna måste ta ställning om paviljongen

Partierna måste ta ställning om paviljongen

Snart måste de politiska partierna i Hässleholms kommunfullmäktige ta ställning på nytt i frågan om musikpaviljongens flytt. På måndagen lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att revidera detaljplanen för Officersparken och låta både park och paviljong bevaras i orört skick. Inget annat parti har hittills uttryckt någon bestämd uppfattning i frågan.

Det folkliga engagemanget för att bevara musikpaviljongen är stort, det märktes inte minst vid konserten nyligen. Foto: Urban Önell
Det folkliga engagemanget för att bevara musikpaviljongen är stort, det märktes inte minst vid konserten nyligen. Snart måste de politiska partierna ta ställning. Foto: Urban Önell

Musikpaviljongen har väckt engagemang hos många invånare sedan kommunen i juni sålde marken till Jacob Karlsson som får bygga femvåningshus i parken. Många anser att paviljongen bör bevaras på sin plats på det i övrigt till största delen skyddade regementsområdet. Protestlistor skrivs och protestkonserter arrangeras.

De ansvariga hänvisar till att detaljplanen för området, som antogs redan 2009, säger att huset får byggas och att paviljongen ska flyttas, förslagsvis till Kaserngården strax intill. Men en detaljplan kan revideras och i och med att motionen lämnats in finns nu ett konkret förslag om det.

– Det finns en bred folklig opinion för att bevara Officersparken med musikpaviljong i orört skick. En revidering av detaljplanen för aktuellt område ska därför snarast utarbetas. Under tiden skall musikpaviljongen lämnas orörd på befintlig plats, skriver Patrik Jönsson och Håkan Spångberg i motionen.

De påminner om att SD redan 2009 reserverade sig mot beslutet om detaljplanen.

– Officersparken med sin tillhörande musikpaviljong är helt enkelt en omistlig del av det kulturarv som det gamla garnisonsområdet utgör för Hässleholm, skrev partiet då.

Övriga partier tycks inte ha tagit ställning ännu.

– Vi ska diskutera om vi ska låta var och en rösta efter sitt samvete i den här frågan eller om vi ska ta gemensam ställning i partiet, säger oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Han vet inte när det kan bli aktuellt att ta upp frågan inom partiet.

– Det blir snart akut att vi får göra det, men ge oss några veckor, säger han.

Han förutsätter att frågan snart kommer upp för beslut i fullmäktige, troligen i september.

– Det är väl klart att motionen får snabbehandlas om den ska ha någon effekt, säger han.

Själv säger han sig inte riktigt att hunnit tänka igenom hur han ska ställa sig.

– Jag kan förstå båda sidor, jag har respekt för dem som vill bevara paviljongen och även för de planer som det tidigare fattats beslut om, säger han.

Pär Palmgren förklarar att Moderaterna som parti inte står bakom Douglas Roths frågor till kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) inför kvällens fullmäktigesammanträde.  Frågorna lyder:

– Varför tecknar tekniska nämnden försäljningsavtal utan att först undersöka kostnaderna för försäljning? I detta fall kan försäljningen bli en förlust för kommunen? Kommer du att föreslå att tekniska nämndens delegation att sälja fastigheter dras in?

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se