torsjö live vers2

Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan

– Tekniska nämnden har inte gjort något fel, betonade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i sitt svar på frågan om musikpaviljongen som Douglas Roth (M) ställde vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Hon hade kontaktat tekniska förvaltningen för att få en bakgrund, men inte brytt sig om att ta reda på vad det skulle kosta att flytta paviljongen […]

Partierna måste ta ställning om paviljongen

Snart måste de politiska partierna i Hässleholms kommunfullmäktige ta ställning på nytt i frågan om musikpaviljongens flytt. På måndagen lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att revidera detaljplanen för Officersparken och låta både park och paviljong bevaras i orört skick. Inget annat parti har hittills uttryckt någon bestämd uppfattning i frågan. Musikpaviljongen har väckt engagemang […]

Kommunalråden överskred befogenhet

Kommunalråden överskred sina befogenheter när de i vintras gick in på socialnämndens ansvarsområde och beslöt att låta de tidigare valstugorna bli tillfälliga bostäder åt EU-migranter i Hässleholm. Det framgår av förvaltningsrättens dom. Tre moderata kommunfullmäktigeledamöter, Lars Johnsson, Richard Bernsheim och Kenny Hansson, överklagade beslutet. Enligt domstolen var det socialnämndens uppgift att bedöma och besluta om […]