Gruppen-3a-328x120

JO utreder jäv i miljötillsyn

JO utreder jäv i miljötillsyn

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat utreda om Östra Göinge kommuns organisation stämmer överens med kommunallagens bestämmelser om tillsynsjäv.

Bakgrunden är att miljöchefen Johan Valler anmält en överordnad chef, samhällsbyggnadschefen Monika Ericsson, efter att han flera gånger fått se sitt namn under förslag som han inte stod bakom. Ericsson har verksamhetsansvar för den miljöfarliga verksamhet som tjänsteutlåtandena till miljönämnden handlade om. Miljöchefen har tillsyn över samma verksamhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Föreningen Kommunala miljöchefer, där Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson är ordförande, reagerade över att JO lade ner den tidigare anmälan och påtalade att frågan om jäv borde utredas.

Föreningen vill ha ett uttalande från JO för att klarlägga att miljötillsynen ska kunna utföras sakligt, professionellt och utan otillbörlig påverkan.

JO handlägger nu föreningens skrivelse inom ramen för ett tillsynsärende.

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge uppmanas att lämna upplysningar om och yttra sig över vad som framförs i miljöchefernas skrivelse senast den 26 oktober.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
5/8 Miljöchefer vill ha klargörande från JO

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se