torsjö live vers2

Hot mot inspektörer utreds på nytt

Överåklagaren har beslutat att återuppta den tidigare nedlagda  förundersökningen om hot mot två livsmedelsinspektörer i Hässleholms kommun. Inspektörerna anmälde att de blivit hotade i samband med en inspektion på en krog i Hässleholm. De hade tidigare haft problem när de besökte krogen och då blivit utelåsta. Enligt anmälan blev båda inspektörerna denna gång utsatta för […]

Dyrt med boende för ensamma flyktingbarn

Hässleholms kommun betalar mångmiljonbelopp för att placera ensamkommande flyktingbarn i andra kommuner. Nu försöker kommunen få ner kostnaderna genom att öppna fler egna boenden. På måndagskvällen beslöt kommunfullmäktige att renovera en del av kommunägda Qvarngården i Stoby för drygt sex miljoner kronor, vilket ger elva platser. Nästa fullmäktige väntas beslut om köp av Mariagården i […]

JO utreder jäv i miljötillsyn

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat utreda om Östra Göinge kommuns organisation stämmer överens med kommunallagens bestämmelser om tillsynsjäv. Bakgrunden är att miljöchefen Johan Valler anmält en överordnad chef, samhällsbyggnadschefen Monika Ericsson, efter att han flera gånger fått se sitt namn under förslag som han inte stod bakom. Ericsson har verksamhetsansvar för den miljöfarliga verksamhet som tjänsteutlåtandena […]