torsjö live vers2

Hot mot inspektörer utreds på nytt

Hot mot inspektörer utreds på nytt

Överåklagaren har beslutat att återuppta den tidigare nedlagda  förundersökningen om hot mot två livsmedelsinspektörer i Hässleholms kommun.

Inspektörerna anmälde att de blivit hotade i samband med en inspektion på en krog i Hässleholm. De hade tidigare haft problem när de besökte krogen och då blivit utelåsta. Enligt anmälan blev båda inspektörerna denna gång utsatta för direkta hot och uppmanade att ”passa sig”. Den manlige inspektören blev dessutom utsatt för rasistiska tillmälen och den kvinnliga angreps med könsord. Krogägaren försökte också hindra inspektörerna från att lämna krogen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utredningen lades ner med motiveringen att ”uppgifterna i ärendet inte gav anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Miljöchef Sven-Inge Svensson begärde överprövning när det gällde hot mot tjänsteman och får nu gehör hos överåklagare Göran Hellstrand.

Hellstrand anser att det visst finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Förundersökningen återupptas med inriktning på hot mot tjänsteman alternativt förgripelse mot tjänsteman.

Sven-Inge Svensson är glad över beskedet.

– Jag tycker att det är principiellt mycket viktigt att ärendet utreds ordentligt och inte bara läggs ner på grumliga grunder, skriver han i en kommentar via mejl till Frilagt.

Han berättar också att de berörda inspektörerna känner en lättnad över att deras arbetsmiljö tas på allvar.

I sin begäran om överprövning fokuserade Svensson just på hotet om våld mot inspektörerna.

– Efter de efterforskningar jag gjorde i tidigare rättsfall så ansåg jag att punkten om hot och våld borde lett till åtal. Förolämpningar och kränkande tillmälen har däremot  inte tidigare lett till fällande dom, förklarar han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se