torsjö live

Vill att kommunen köper Ekegården igen

Vill att kommunen köper Ekegården igen

– Köp tillbaka Ekegården! Det föreslår Åsa Erlandsson (SD), vice ordförande i omsorgsnämnden, i en motion till kommunfullmäktige som hon lämnade in strax före omsorgsnämndens presskonferens på onsdagsmorgonen.

Nämndens ordförande Thomas Rasmusson (S) sa spontant att eftersom hans parti var emot försäljningen av äldreboendet till Kunskapsporten 2009 borde det vara för ett återköp.

Behovet av äldreomsorgsplatser är stort idag och prognosen säger att 182 nya platser behövs i kommunen inom 15 år. Det framgår av det nya planeringsdokumentet ”Strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen” som omsorgsnämnden antog vid tisdagens sammanträde.

Redan för cirka ett år sedan begärde omsorgsnämnden att tekniska utskottet skulle utreda en utbyggnad av Ekegården med 20 platser. Men hittills har ingenting hörts i ärendet.

Åsa Erlandsson förklarar att hon fått indikationer på att det råder politiskt motstånd mot en tillbyggnad av Ekegården på grund av det rådande ägarförhållandet. Därför anser Sverigedemokraterna att det vore bäst om Hässleholms kommun köper tillbaka Ekegården.

– Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att köpa tillbaka Ekegården, yrkar Erlandsson i motionen.

Möjligt stöd av S

Möjligheten finns att hon får stöd av Socialdemokraterna. Thomas Rasmusson betonar att han inte kan uttala sig formellt för partiet, men tycker själv att det är bra att frågan kommer upp till diskussion.

– Det är ingen dålig idé. Vi behöver komma framåt med det här, men det beror förstås på köpeskillingen också, säger han.

SD föreslår att kommunen köper tillbaka Ekegården. Foto: Berit Önell
SD föreslår att kommunen köper tillbaka Ekegården. Foto: Berit Önell

Kommunen sålde 2009 äldreboendena Ekegården och Kaptensgården till Kunskapsporten i en invecklad fastighetsaffär som ledde till att Kunskapsporten fick ta över marken vid Grönängsplan där företaget förband sig att bygga trygghetsboendet Pärlan och där Citygross nu ska byggas. Socialdemokraternas dåvarande kommunalråd Tommy Nilsson överklagade affären till förvaltningsrätten, främst eftersom han ansåg att äldreboendena såldes för billigt. Han förlorade dock i förvaltningsrätten och överklagade inte vidare.

Åsa Erlandsson nämner i sin motion också att äldreboendena såldes billigt, för ett kvadratmeterpris på 5 932 kronor medan Kunskapsporten sålde Pärlan till kommunen för ett betydligt högre pris, 26 264 kronor per kvadratmeter.

– Kommunen måste förstås få köpa tillbaka Ekegården till ett rimligt pris, säger Åsa Erlandsson.

Planeringsdokumentet för äldreomsorgen har också blivit försenat. Den förra versionen ligger på kommunstyrelsens bord först i eftermiddag.

– Minst ett halvår för sent. Det är skarpt läge nu, säger Thomas Rasmusson.

Många väntar på plats

Antalet personer som väntar på en beviljad äldreomsorgsplats i särskilt boende varierade mellan 52 och 73 under första halvåret i år. Idag är siffran 56. Därutöver finns 17 personer med permanentplats på boende i andra kommuner. Bara en av dessa önska byta till plats i Hässleholms kommun.

– De senaste åren har det annars varit maximalt 30-40 som väntat. Vi har ett nytt läge och därför måste vi bygga nu, säger Rasmusson.

Han hoppas att kommunstyrelsen ska ha förståelse för att omsorgen också behöver mer pengar.

– Vi har inte riktigt nått fram, men hoppas att det ska bli större medvetenhet nu, säger han.

Avvecklat lika många

Han konstaterar att antalet platser som behövs fram till 2030 är lika många som de platser kommunen avvecklat de senaste tio åren.

Varken politikerna eller omsorgschef Annika Andersson vill dock säga att avvecklingen var en felbedömning.

– Vi kan inte heller ha tomma platser stående, det var faktiskt färre äldre under en period, säger hon.

Samtidigt skedde en förändring mot att fler vårdades hemma längre med hjälp av hemtjänsten.

Fler utbyggnader och nybygge

Idag måste en del äldre vänta på korttidsplats i andra kommuner. För närvarande är det sju personer av totalt 28 på korttidsplats. Det vill omsorgsnämnden råda bot på genom att hyra en del av sjukhusets lokaler i Hässleholm och inrätta 16 korttidsplatser där. Sjukvårdsnämnden i Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) har svarat positivt, men beslut måste också tas högre upp i Region Skåne.

I planeringsdokumentet föreslås flera akuta åtgärder. Budgeten för köpa av privata platser måste utökas, kanske med abonnemang på ett antal platser.

Inom en snar framtid krävs också utbyggnader av flera befintliga äldreboenden. Störst är behovet i Vinslöv där en utbyggnad av Sjögläntan föreslås med preliminärt 34 platser. Skansenhemmet i Vittsjö bör byggas ut med 27 platser.

I Hässleholm lär det inte räcka att bygga ut Ekegården. Här krävs dessutom ett helt nytt boende med 40-50 platser.

Ytterligare växelvårdsplatser skulle kunna inrättas i källaren på Lyckåsa i Bjärnum.

Den årliga driftskostnaden för äldreomsorgen förväntas öka med 107 miljoner kronor per år när de 182 platserna byggts ut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se