logga-ligg-tjock

Bjärnums manskör besjöng paviljongen

Bjärnums manskör besjöng paviljongen

Söndagens konsert med Bjärnums manskör i musikpaviljongen blev en stark och solig manifestation.

Arrangörerna Leif Henningsson och Evert Storm höll var sitt brandtal för paviljongens och parkens bevarande, protestlistorna fylldes på med över 100 nya namn och Sverigedemokraterna markerade sitt stöd med en stor banderoll.

Närmare 300 personer var samlade när Leif Henningsson hälsade alla hjärtligt välkomna och uttryckte sin besvikelse över att byggherren Jacob Karlsson lämnat in bygglovsansökan för ”skyskrapan” han vill bygga i parken, trots löften om en presentation inför allmänheten innan ärendet går vidare.

– Men vi lägger absolut inte ner kampen för att rädda musikpaviljongen och parken, förklarade Henningsson och uppmanade publiken att skriva på protestlistorna.

Många slöt upp för att lyssna på Bjärnums Manskör och visa sitt stöd för paviljongens och Officersparkens bevarande. Foto: Berit Önell
Många slöt upp för att lyssna på Bjärnums Manskör och visa sitt stöd för paviljongens och Officersparkens bevarande. Foto: Berit Önell

Bjärnums manskör skrev mangrant på, talade för Officersparken som en oas i staden och besjöng musikestraden i en revykuplett från 1920-talet med titeln Den gula paviljongen.

Bjärnums manskör sjöng bland annat revykupletten Den gula paviljongen från 1920-talet.
Bjärnums manskör sjöng bland annat revykupletten Den gula paviljongen från 1920-talet.

Kören, under ledning av Curt Nilsson, bjöd på en blandad repertoar med starka sånginsatser och huvudsakligen välkända sånger.

Vädret stod också på paviljongens sida. Regnet upphörde en stund före konserten och solen värmde tills allt var undanplockat efteråt.

Arrangörerna har tidigare efterlyst fler kommunpolitiker vid konserterna och tackade Sverigedemokraterna för deras uppslutning denna gång.  Partiet är det enda som hittills uttryckligen tagit ställning för paviljongen. Frågan är nu hur det går med SD:s motion om att ändra detaljplanen så att det inte får byggas något hus i parken och musikpaviljongen kan stå kvar.

– Kanske kan vi gå till förvaltningsrätten och begära inhibition för bygglovet tills motionen är behandlad i fullmäktige, funderade partiledare Patrik Jönsson.

Ledamöterna och några av deras barn ställde sig vid sidan nära scenen med en banderoll med texten Bevara Officersparken. På mindre skyltar stod det Heja musikpaviljongen.

Arrangörerna Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm uppmanade till fortsatt kamp för paviljongen och parken och bjöd in till nästa konsert.
Arrangörerna Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm uppmanade till fortsatt kamp för paviljongen och parken och bjöd in till nästa konsert.

Konserten var den näst sista i paviljongen i höst. Nästa söndag avslutar Hässleholms stadsmusikkår. Även den konserten börjar klockan 14 och publiken uppmanas ta med kaffekorg och gärna något att sitta på.

Arrangörerna konstaterar att konserterna blivit uppskattade.

– De fyller ett behov, det märks, säger Leif Henningsson.

Hela våren är redan uppbokad.

– Vi ska försöka ha konserter en gång i veckan under våren och söndagen är nog den lämpligaste dagen, berättade Evert Storm.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se