Gruppen-3a-328x120

Beslut om bygglov fattas inom tio veckor

Beslut om bygglov fattas inom tio veckor

Byggnadsnämnden måste fatta beslut om bygglov för Jacob Karlssons femvåningshus i Officersparken inom tio veckor från att ansökan lämnats in.

– Vi måste börja jobba med bygglovet, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Jacob Karlssons bolag K-fastigheter, genom T4 Fastighets AB, lämnade in bygglovsansökan i slutet på förra veckan. Enligt ritningarna ska flerbostadshuset placeras intill musikpaviljongens nuvarande plats. Paviljongen kan dock inte stå så nära huset och med scenens öppning mot husfasaden. Enligt detaljplanen måste den också flyttas innan Karlsson får tillträde till fastigheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
I Jacob Karlssons bygglovsansökan placeras femvåningshuset intill paviljongens scenöppning som den står idag. Paviljongen måste i så fall flyttas, vilket detaljplanen också säger. Foto: Arkitekt Hansson AB
I Jacob Karlssons bygglovsansökan placeras femvåningshuset intill paviljongens scenöppning som den står idag. Paviljongen måste i så fall flyttas, vilket detaljplanen också säger. Foto: Arkitekt Hansson AB

Huset ska byggas i betong, ha svart fasad med glaspartier och svart, platt tak samt grå sockelfärg.

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har inte valet att låta bygglovsansökan vänta, exempelvis med motiveringen att frågan om eventuell detaljplaneändring ska tas upp i kommunfullmäktige.

Leif Nilsson betonar att han inte sagt att ingenting kan hända i ärendet innan kommunfullmäktige fattar beslut. Däremot menar han att Sverigedemokraternas motion om att ändra detaljplanen ska behandlas så fort som möjligt och att det inte finns några intentioner från kommunens sida att föregripa den processen. Den ska handläggas så snabbt som möjligt.

– Men det kan ju hända andra saker, som att en bygglovsansökan kommer in, konstaterar han, och håller med om att det kan verka märkligt.

Enligt bygglovsansökan ska femvåningshuset i Officersparken se ut så här. Foto: Arkitekt Hansson AB
Enligt bygglovsansökan ska femvåningshuset i Officersparken se ut så här. Foto: Arkitekt Hansson AB

Karlsson kan därmed få bygglov innan han är ägare till marken. Leif Nilsson förklarar att enda möjligheten att bordlägga bygglovet är om det finns ett beslut om detaljplaneändring.

– Allt måste skötas i laga ordning som reglerna föreskriver, säger han.

Det innebär också att det är politikerna i byggnadsnämnden som beslutar om bygglovet, tjänstemännen kan inte göra det på delegation. När det gäller rivnings- och bygglov för flytt av paviljongen kan däremot tjänstemännen besluta.

Den utlovade presentationen av förslag till husbygge och ny placering av paviljongen har inte byggnadsnämnden med att göra. Det är något som tekniska avdelningen och Jacob Karlsson har gått ut med.

Motionen kan komma upp i fullmäktige tidigast den 26 oktober. Dit är det mindre än tio veckor och om det blir aktuellt att ändra detaljplanen då kan bygglovet alltså falla. Men om vägen till fullmäktige tar längre tid och bygglovet beslutas innan dess är det inte säkert att det stoppas.

– I så fall kan det bli jätteproblem, jag kan inte svara på hur det slutar, men i så fall har ju bygglovet beslutats enligt gällande detaljplan, säger Leif Nilsson.

Han tillägger att det alltid finns möjlighet att överklaga ett beslut om bygglov. Det ska i så fall ske inom tre veckor från byggnadsnämndens beslut.

Frilagt har sökt Jacob Karlsson.

Även Företagarna i Bjärnum-Vittsjö har nu i en skrivelse till kommunen protesterat mot planerna på byggnation i parken och flytt av musikpaviljongen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna
20/9 Bjärnums manskör besjöng paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se