torsjö live vers2

Byggnadsnämnden tänker inte förhala

Byggnadsnämnden tänker inte förhala

– Vi har ingen intention att förhala något, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden apropå farhågorna från Douglas Roth (M) om att den styrande minoriteten inte skulle vara så intresserade av att få upp frågan om musikpaviljongen i kommunfullmäktige.

Det är i byggnadsnämnden ärendet ska beredas.

Sverigedemokraterna lämnade in motionen som föreslår att detaljplanen för Officersparken ändras så att inget femvåningshus får byggas där och musikpaviljongen får stå kvar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Leif Nilsson försäkrar att nämnden kommer att bereda ärendet så fort som möjligt.

– Det är nog ingen risk att det blir liggande någon längre tid, säger han.

En motion måste tas upp i kommunfullmäktige, men i Hässleholm har det mer än en gång tidigare hänt att motioner blivit liggande i flera år. I detta fall skulle det i så fall kunna bli för sent att bevara paviljongen eftersom tjänstemännen skulle fortsätta att arbeta efter det beslut som finns sedan tidigare, det vill säga att flytta paviljongen för att ge plats åt femvåningshuset.

Leif Nilsson anser att motionen om paviljongen bör behandlas i fullmäktige så fort som möjligt.

– Jag ska inte ha någon åsikt i sakfrågan nu, men den måste upp i fullmäktige, säger han.

Byggnadsnämnden har dock inte fått motionen än.

– Protokollet skulle justeras igår (den 11 september) och sedan brukar det ta en vecka innan vi får ärendet, förklarar Nilsson.

Nämnden har nästa beredningsmöte den 29 september. Då träffas tjänstemännen och politikerna i presidiet och går igenom ärendena. Därefter arbetar tjänstemännen vidare med underlaget och skriver ett förslag till beslut inför nästa sammanträde i nämnden. Byggnadsnämnden sammanträder närmast den 13 oktober.

– Tidigast då kan vi besluta om ett förslag till kommunstyrelsen, säger Leif Nilsson.

Efter behandling i kommunstyrelsen kan frågan tidigast komma upp i nästkommande kommunfullmäktige, den 26 oktober.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se