torsjö live vers2

Stenbron över Vinne å ska mätas i ett halvår

Kommunen har åtgärdat de akuta skadorna på bron över Vinne å i Vinslöv, men den ska nu följas upp och mätas under ett halvår. – Vi måste förvissa oss om att den inte sätter sig igen och därefter får vi se hur vi ska göra, säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden. Bron […]

Byggnadsnämnden tänker inte förhala

– Vi har ingen intention att förhala något, säger Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden apropå farhågorna från Douglas Roth (M) om att den styrande minoriteten inte skulle vara så intresserade av att få upp frågan om musikpaviljongen i kommunfullmäktige. Det är i byggnadsnämnden ärendet ska beredas. Sverigedemokraterna lämnade in motionen som föreslår att detaljplanen […]