torsjö live vers2

Stenbron över Vinne å ska mätas i ett halvår

Stenbron över Vinne å ska mätas i ett halvår

Kommunen har åtgärdat de akuta skadorna på bron över Vinne å i Vinslöv, men den ska nu följas upp och mätas under ett halvår.

– Vi måste förvissa oss om att den inte sätter sig igen och därefter får vi se hur vi ska göra, säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden.

När överbyggnaden tagits bort syntes det att grus sipprat ner mellan stenarna och orsakat sättningarna i bron. Foto: Christer Carlsson
När överbyggnaden tagits bort syntes det att grus sipprat ner mellan stenarna och orsakat sättningarna i bron. Foto: Christer Carlsson

Bron var avstängd hela förra helgen, från fredag till måndag, men kunde öppnas på måndagseftermiddagen, något tidigare än beräknat. Sedan dess är den bara öppen för biltrafik i en körriktning åt gången, vilket innebär att bilarna inte behöver komma lika långt ut i kanten som tidigare. Dessutom blir det bättre plats för gång- och cykeltrafiken vid ena sidan. Men på sikt är tanken att bron antingen ska byggas om eller att det ska bli en ny bro.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vinslövsalliansen och Nätverksgruppen i Vinslöv har under flera år påtalat att bron är för smal och behöver åtgärdas för att bli säkrare för gående och cyklister.

Det som föranledde avstängningen var att flera ”slukhål” under sommaren uppstått vid ena sidan på bron.

När överbyggnaden revs bort visade det sig att bron, som inte är en valvbro utan en lavad stenbro, var byggd med ett ”golv” av sten utan tätskikt. Mellan stenarna fanns grus som sipprat ner efterhand och med tiden gett sättningar.

Nu är bron körbar igen, men med bara ett körfält. Under ett halvår ska mätningar nu göras.
Nu är bron körbar igen, men med bara ett körfält. Under ett halvår ska mätningar nu göras.

– Nu har vi lagt ut fiberduk och tätat mot grundbyggnaden. Sedan har vi fyllt igen, lagt nät och satt tillbaka överbyggnaden, berättar Stefan Nilsson, projektledare på tekniska förvaltningen.

Han förklarar att hålen hade fortsatt att växa om de inte åtgärdats nu.

– Men det hade inte hänt något annat, bron hade inte rasat, säger han.

Syftet med mätningarna är att se om bron rör sig och det därmed finns risk för nya sättningar och hål.

Det finns flera möjliga alternativ om politikerna beslutar sig för att bygga om bron. Exempelvis kan en gångbro placeras vid sidan om den nuvarande bron. En ny bro kan också byggas ovanpå den gamla.

– Det kan bli en stor eller liten åtgärd, det vet vi inte än, säger Lars Olsson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se