Gruppen-3a-328x120

Bygglovsansökan tystar inte konserterna

Bygglovsansökan tystar inte konserterna

Jacob Karlsson har nu ansökt om bygglov för ett femvåningshus i Officersparken – trots tidigare löften från både honom och kommunen om att först presentera ett förslag för allmänheten.

– De kör över folk, men vi ska absolut inte lägga ner kampen för att försöka rädda musikpaviljongen och parken på grund av detta, säger Leif Henningsson, som imorgon söndag, tillsammans med Evert Storm, är värd för ännu en protestkonsert i musikpaviljongen.

Evert Storm, till vänster, och Leif Henningsson har engagerat sig för att bevara musikpaviljongen och Officersparken. Foto: Urban Önell
Evert Storm, till vänster, och Leif Henningsson har arrangerat konserter till stöd för bevarande av musikpaviljongen och Officersparken. Foto: Urban Önell

Bjärnums Manskör framträder i paviljongen till stöd för dess bevarande klockan 14.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi kommer att nämna detta med bygglovsansökan i samband med konserten, säger Leif Henningsson som tycker att Jacob Karlsson borde tänka på sitt företags renommé hos hässleholmarna.

Protester av olika slag, skrivelser från flera föreningar, namninsamlingar och konserter, har nu pågått i nästan två månader.

Jacob Karlsson har i Norra Skåne sagt sig villig att bygga någon annanstans om kommunen har något att erbjuda. Kommunens tekniska avdelning meddelade därefter att någon sådan önskan inte framkommit. Dessutom fanns ingen annan byggklar mark i kommunal ägo.

I lördagens Kristianstadsbladet är Karlsson mer målmedveten.

– Vi kommer att genomföra det här, frågan är bara när. Det är extremt svårt att dra upp en lagakraftvunnen detaljplan. Det kan komma ett överklagande eller två som går till länsstyrelsen där de kan se att överklagandena inte följer detaljplanen. Det har jag kalkylerat med. Det kan bromsa processen men absolut inte omintetgöra den, säger Jacob Karlsson till Kristianstadsbladet.

Han berättar där också att han planerar fler hus i Hässleholm.

– Vi tittar på andra placeringar av hus. Det ena utesluter inte det andra. Vi har en stor efterfrågan. Många av dem som inte hörs i debatten i media tycker att det här är ett fantastiskt hus, säger han.

Med anledning av opinionen förklarade tillförordnade tekniske chefen Mats Svensson för en tid sedan att kommunen och K-fastigheter skulle förbereda en presentation med förslag till nybyggnation och ny placering av musikpaviljongen. Föreningar med flera skulle få möjlighet att lämna synpunkter och först därefter skulle ärendet kunna drivas vidare. Om protesterna inte lade sig skulle politikerna på nytt kunna lyfta detaljplanen i kommunfullmäktige.

Sedan dess har ärendet varit i kommunfullmäktige en gång, men inte angående detaljplanen utan i form av en fråga från Douglas Roth (M), vice ordförande i kommunfullmäktige. Han var främst kritisk till att tekniska nämnden inte beräknat kostnaden för flytten av paviljongen innan avtal skrevs om försäljning av marken till Karlsson.

Samma dag lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att ändra detaljplanen och hindra byggnation i Officersparken så att både musikpaviljongen och hela miljön kan bevaras. Motionen måste behandlas i kommunfullmäktige, men det kan tidigast ske den 26 oktober. Både byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) och tekniska nämndens ordförande Lars Olsson(C ) har uttryckt att frågan bör behandlas av kommunfullmäktige innan något händer i frågan.

Samtidigt har Lars Olsson och även mark- och exploateringschefen Jakob Tannerfalk sagt att tjänstemännen kan arbeta vidare utifrån den befintliga detaljplanen, som tillåter femvåningshus och flytt av paviljongen, utan ytterligare politiska beslut.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen
1/8 Föreningar vill rädda musikpaviljongen
4/8 Namninsamling för musikpaviljongen
5/8 100-tals vill bo i huset i Officersparken
6/8 Konsert till förmån för musikpaviljongen
7/8 Hon vill ha möte om paviljongen
13/8 Billigare flytt och dialog om paviljongen
15/8 Jacobsskolan kan inte flytta paviljongen
16/8 Succé för konsert i musikpaviljongen
18/8 Namninsamling för paviljongen lämnas
20/8 Kommunen tog emot protestlistorna
24/8 Ingen annan mark till Jacob Karlssons hus
26/8 Fortsatt cirkus kring musikpaviljongen
27/8 Bjärnums manskör sjunger i paviljongen
31/8 Douglas Roth fick inte mycket svar på frågan
10/9 Paviljongen fullbokad med konserter
10/9 3D-modell gör ny paviljong möjlig
11/9 Karlssons angrepp på Roth mörkades
12/9 Byggnadsnämnden tänker inte förhala
13/9 Över 1 100 namn för paviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se