torsjö live

Protestlistor mot ändrad trafikriktning

Protestlistor mot ändrad trafikriktning

Ändringen av trafikriktning kring torget i Tyringe och avstängning av en gata har upprört både handlare och bybor. Många har skrivit på protestlistor och kräver återgång till tidigare ordning.

Det är Byalaget som har önskat förändringen, av ”trafiksäkerhetsskäl”. På torsdag träffar representanter därifrån kommunens tjänstemän för att diskutera en lösning.

Förändringen skedde vid midsommar och överraskade många Tyringebor. Varken Byalaget eller kommunen gick ut med någon information i förväg.

– Ena dagen var allt som vanlig, nästa var det kaos, berättar Fanny Ekenstierna som då skulle till frissan tillsammans med sin son och knappt kunde ta sig dit.

Hon försökte sedan ställa frågor till Byalaget på deras hemsida, men fick bara svaret att hon skulle hålla utkik efter nästa styrelseprotokoll.

– Sedan tog de bort möjligheten att skriva till dem, berättar hon.

Något protokoll har hon inte heller sett till.

Christina Bonde tog initiativ till namninsamlingen mot den ändrade trafiksituationen vid torget i Tyringe. Foto: Berit Önell
Christina Bonde tog initiativ till namninsamlingen mot den ändrade trafiksituationen vid torget i Tyringe. Foto: Berit Önell

Christina Bonde har gått igenom alla tidigare protokoll.

– Förslaget är bara nämnt i förbigående vid två tillfällen, berättar hon.

Den obefintliga informationen var också en av anledningarna till att hon reagerade och drog igång namninsamlingen.

– Folk satt och klagade på Facebook. Jag tyckte att vi måste göra något för att påverka, så jag skrev på kommunens hemsida och frågade hur det låg till. De svarade att de förutsatte att Byalaget företrädde allmänheten och beklagade den dåliga informationen. Byalaget går ju inte ens att nå.

Fannys och Christinas slutsats är att förändringen inte är genomtänkt.

– Så här får det inte gå till, säger de.

Christina berättar att de fått mycket positiv respons för namnlistorna.

– Folk tackar för att vi gör det här, säger hon.

Nu är de flera som går runt och samlar in namn i butiker och genom dörrknackning.

Utanför Matlusten kunde personer som hade svårt att gå tidigare parkera på gatan på samma sida som butiken. Nu är gatan enkelriktad från andra hållet med parkeringsförbud på höger sida och p-skylten fortfarande på andra sidan. Det innebär att det är tillåtet att parkera på vänster sida av gatan.

Här är det enkelriktat, så den som vill parkera där det är tillåtet måste korsa gatan och ställa sig på vänster sida. På högersidan är det förbjudet att parkera.
Här är det enkelriktat, så den som vill parkera där det är tillåtet måste korsa gatan och ställa sig på vänster sida. På högersidan är det förbjudet att parkera.

– Hur bra är det att köra över på vänster sida? Vi har fått kolossalt mycket klagomål från våra kunder som tycker att det har blivit väldigt ”knökigt” att parkera, säger Carina Nilsson som driver Matlusten.

Hon är också bekymrad över den ökade trafiken på gatan utanför butiken sedan förändringen som också innebar att gatan på ena sidan av torget stängdes av för biltrafik.

– Bilarna kör väldigt nära vår entré. Barnen springer ofta rätt ut från affären. Jag bara väntar på att en olycka ska hända, säger Carina Nilsson som gärna hade sett att allt ändrades tillbaka till det gamla.

Många har skrivit på namnlistorna i kassan hos Kickan Sandström på Ica Matlusten.
Många har skrivit på namnlistorna i kassan hos Kickan Sandström på Ica Matlusten.

I butiken ligger namnlistorna i kassan. Flera är påskrivna på både fram- och baksidan.

– Alla skriver på, säger Kickan Sandström i kassan.

Hon berättar att en del kunder sagt att de tycker att det är så jobbigt med parkeringen att de ibland handlar någon annanstans.

Carina Nilsson tycker också att namninsamlingen är en bra idé.

– Den styrker vad folk tycker och de ansvariga får respektera den, säger hon.

Hon vet att det är fler handlare som tycker likadant.

Tidigare kommunpolitikern och socialchefen Bo-Anders Friberg (M) har ansvarat för Byalagets projekt ”Trafikföring torget”. Han har svårt att förstå kritiken.

– Det här har diskuterats i cirka två år, säger han.

För ett år sedan var frågan uppe vid ett möte med cirka 100 personer närvarande och majoriteten ville då att Byalaget skulle arbeta vidare med förändringen.

Motiveringen till förändringen var trafiksäkerheten på Järnvägsgatan.

– Bussarna skymde sikten för trafik som skulle ut på Järnvägsgatan från Torggatan och det är också säkrare med en gågata framför Handelsbanken, förklarar Friberg.

Gatstumpen framför Handelsbanken har stängts av för biltrafik och Torggatan har enkelriktats på andra hållet.
Gatstumpen framför Handelsbanken har stängts av för biltrafik och Torggatan har enkelriktats på andra hållet.

Nu kör ingen längre ut på Järnvägsgatan från gatorna kring torget eftersom Torggatan är enkelriktad åt andra hållet.

Problemet med bussarna är dock av övergående natur. Buss 531 som hade hållplats vid torget är indragen.

– Bussarna går fortfarande, säger Friberg dock.

De bussar som nu går på helgerna är ersättningsbussar för tågen på grund av ombyggnation i Åstorp, något som ska vara klart den 4 oktober. Även framöver lär hållplatsen dock användas för ersättningstrafik vid behov.

Friberg känner till namnlistorna, men påpekar också att Byalaget har en låda på biblioteket där förslag till förändringar kan lämnas, gärna före mötet på torsdag.

Friberg bekräftar att mötet hålls med anledning av allmänhetens synpunkter på situationen vid torget.

– Vi ska diskutera för- och nackdelar förutsättningslöst. Sedan får vi se vad vi kan göra, om vi ska justera något eller ändra tillbaka till det gamla, säger han.

Frilagt har förgäves sökt kommunens projektledare Stina Jansson.

Gatuchef Stefan Alvedal bekräftar att tekniska avdelningen gjort förändringen utifrån Byalagets önskemål.

– Vi trodde aldrig att det skulle bli sånt liv. Vi tycker att den nya trafiklösningen är bra, men om det blir massiv kritik mot den får vi kanske ändra ändå, säger han.

Han vill inte säga för mycket eftersom han ännu inte varit på plats och sett hur det ser ut. Men han tycker att det låter mindre bra att köra över på vänster sida för att parkera.

– Om det är så får vi kanske ändra det i alla fall, säger han.

Han försäkrar att meningen inte var att trafiksituationen skulle bli sämre utan bättre.

– Vi vill inte heller förstöra för handlarna – tvärtom. Vi får rätta till det som eventuellt blivit fel och ta lärdom, säger han.

Han beklagar den dåliga informationen.

– Det får vi nog ta på oss. En sådan förändring ska det informeras om i tidningarna och gärna genom en skylt i förväg.

Räddningstjänsten har inte heller fått information om förändringen som den borde, men insatsledare Magnus Carlsson försäkrar att det i detta fall inte lett till något problem.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se