torsjö live

Trafiksituationen vid torget ses över igen

Trafiksituationen vid torget ses över igen

Kommunens tekniska förvaltning ska se över trafiksituationen vid torget i Tyringe på nytt och återkomma med ett förslag som ska förankras hos handlarna innan det genomförs. Både kommunens företrädare och Tyringe byalag betonar att de respekterar allmänhetens synpunkter och namnlistorna med över 800 namn. Därför driver byalaget inte sin linje vidare. Det blev av allt att döma resultatet av mötet mellan kommunen , Tyringe byalag och Företagarna i Tyringe i torsdags. Men ingen ansvarig vill svara på Frilagts frågor om mötet.

Här är det enkelriktat, så den som vill parkera där det är tillåtet måste korsa gatan och ställa sig på vänster sida. På högersidan är det förbjudet att parkera.
Här är det enkelriktat, så den som vill parkera där det är tillåtet måste ställa sig på vänster sida. På högersidan är det förbjudet att parkera. Foto: Berit Önell

Både allmänheten och handlarna har reagerat kraftigt på den omvända trafikriktningen vid torget som infördes vid midsommar, utan föregående information. Den innebär i huvudsak att Torggatan enbart blivit infart, cykeltrafiken hänvisats till motsatta sidan torget som stängts av för biltrafik och att Hantverksgatan enkelriktats så att parkeringen hamnat på vänster sida gatan.

Initiativet kom från Tyringe byalag som hävdade att trafiksäkerheten var otillfredsställande, främst för att bussarna på hållplatsen vid torget skymde sikten när bilister körde ut på Järnvägsgatan från Torggatan. Eftersom bussarna numera är indragna är det problemet inte så stort utom vid ersättningstrafik när tågen inte går.

Christina Bonde och Fanny Ekenstierna överlämnade namnlistorna till tekniska förvaltningen strax före mötet på torsdagen. Tjänstemännen lovade att beakta synpunkterna, men har sedan vägrat svara på frågor. De svarar inte på telefon och ringer inte tillbaka, varken fredag eller måndag , trots att Frilagt lämnar meddelande. Likadant är det med tekniska nämndens ordförande Lars Olsson(C ). Sent på måndagseftermiddagen skickar trafikchefen Stefan Alvedal ett sms om att han är upptagen i ett möte och återkommer imorgon.

På måndagen kom dock en tjänsteskrivelse från Mats Svensson, tillförordnad teknisk chef, som betonar att det är tekniska nämnden och förvaltningen som har ansvaret för trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Inte heller han svarar på telefon och han ringer inte tillbaka.

Enligt skrivelsen ska inkomna synpunkter beaktas och verksamheterna runt torget ska få uttala sig innan ett nytt förslag upprättas. Det ska sedan kommuniceras  till verksamheterna innan det genomförs.

Enligt skrivelsen är bakgrunden att Tyringe byalag uppmärksammade tekniska förvaltningen på att trafikföringen kring torget inte fungerade tillfredsställande, bland annat för cyklisternas trafiksäkerhet. Tekniska förvaltningen utredde då saken och föreslog en förändring som sedan genomfördes, olyckligtvis utan att kommuniceras ut till berörda verksamheter runt torget, vilket tekniska förvaltningen nu beklagar.

Här utanför Handelsbanken är det numera gång- och cykelväg och avstängt för biltrafik.
Här utanför Handelsbanken är det numera gång- och cykelväg och avstängt för biltrafik.

Mats Svensson betonar i sin skrivelse att både positiva och negativa synpunkter på förändringen har framförts och att det är mycket viktigt att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och tillgängligheten till verksamhetslokalerna beaktas i det nya förslaget.

I minnesanteckningarna från mötet finns lite mer information, även om många frågor återstår.

– Där står egentligen ingenting, jag blir mest förvirrad när jag läser det, säger Christina Bonde.

Byalagets representanter håller där fast vid att nyordningen är bra, men förklarar att de respekterar namnlistorna och allmänhetens övriga synpunkter.

– Därför finner byalaget inget behov av att driva projektet vidare, men beklagar cyklisternas situation om man måste återgå till den gamla lösningen, står det i minnesanteckningarna.

Företagarna anser att varken det gamla eller det nya förslaget är optimalt, men ser helst att Torggatan enbart används som utfart, det vill säga som det var tidigare.

Varken tjänsteskrivelsen eller minnesanteckningarna förklarar turerna kring den nyligen målade parkeringsrutan på Torggatan som tekniska avdelningens tjänstemän inte beställt.

Enligt minnesanteckningarna tog byalaget vid mötet upp en del andra frågor som rör Tyringe. Bland annat nämns en staty som byalaget frågar om tillstånd att få sätta upp på gräsplanen mellan godsmagasinet och skateparken.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se