torsjö live vers2

Asfaltkross tekniska avdelningens ansvar

Asfaltkross tekniska avdelningens ansvar

Den asfaltkross som lagts ut på en del av Skåneleden vid Finjasjön utan anmälan till miljökontoret är tekniska avdelningens ansvar. Parkförvaltare Gunnar Swärdh har nu medgett att han beställt arbetet. Men han tycks inte känna till vad lagen säger om återanvändning av avfall.

– Vi har nog inte sett det som avfall utan återanvändning av material och därför missat att göra en anmälan till er, skriver han till miljökontoret på tisdagen.

Användning av avfall i anläggningsarbete är anmälningspliktigt om inte föroreningsrisken är mindre än ringa. Om området är särskilt känsligt, till exempel om det kan drabbas av översvämningar, råder alltid anmälningsplikt. I anmälan ska provtagning ingå.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Tekniska avdelningen lade ut asfaltkross som förstärkning på Skåneleden vid Finjasjön i Sjörröd. Foto: Berit Önell
Tekniska avdelningen lade ut asfaltkross som förstärkning på Skåneleden vid Finjasjön i Sjörröd. Foto: Berit Önell

När miljöinspektör Ida Gundersen i förra veckan fick veta att det låg asfaltkross på vandringsleden, bara ett par meter från vid stranden på vissa ställen, kontaktade hon Gunnar Swärd och frågade vad materialet bestod av och var det kom ifrån. Han skickade då vidare frågan till Hässleholm Teknik AB med kommentaren att det gällde den del av stigen som spolades bort när sjön steg sist. Hässleholm Teknik svarade miljökontoret att krossen kom från tekniska avdelningens ”bunke” och att det är samma material som legat där tidigare – det vill säga asfaltkross har redan spolats ut i sjön.

Ida Gundersen skrev därför på nytt till Swärdh och även till Henrik Samevik på fritidskontoret för att få reda på vem som är ansvarig för Finjasjöleden och för att asfaltkross lagts ut som förstärkning vid sjön. På denna förfrågan svarade alltså Gunnar Swärdh att det är han och tekniska avdelningen som har ansvaret.

– Vår driftentreprenör Hässleholm Teknik AB har utfört arbetet och vårt avtal med dem säger att produkter som används ska vara miljödeklarerade så det förutsätter jag att den här krossade asfalten är, skriver Gunnar Swärdh.

Det är dock fritidsnämnden som har ansvaret för underhåll och röjning på vandringslederna i kommunen.

– Vi har aldrig använt asfaltkross, säger Henrik Samevik på fritidskontoret.

Problemet är att markägarna kan vidta åtgärder utan att fritidsnämnden känner till det. Vid Sjörröd ägs marken av kommunen som så kallad allmän platsmark.

– Där fanns en stig redan tidigare och en del av den används till leden, förklarar Samevik.

Men då kan det kanske finnas asfaltkross på fler leder?

– Det tror jag inte, men vi vet ju inte vad alla gör. Normalt är lederna i skogen bara naturliga stigar. Motionsslingor beställer vi grus till, säger han.

Han berättar att han efter översvämningen i vintras av en slump fick reda på att det låg asfaltkross på leden vid Sjörröd och att det var tekniska avdelningen som lagt ut den. Han ifrågasatte dock inte heller materialet förrän miljökontoret hörde av sig.

Inspekterar ni inte lederna?

– Jo, visst gör vi det. Men vi har 16 mil av Skåneleden i kommunen så vi går inte där varje dag.

Henrik Samevik tycker inte att det låter särskilt bra att lägga asfaltkross vid sjön.

– Om jag hade fått välja hade jag inte använt asfaltkross på en vandringsled i naturen. Här är det närmare bebyggelse, men det är ändå inte så bra, säger han.

Fritidschef Stefan Larsson är av samma uppfattning.

– Jag tycker att det är ganska självklart att det ska vara godkända massor till förstärkning av vandringsleder, säger han.

Frilagt har sökt Gunnar Swärdh.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se