Akuta åtgärder för skolans ekonomi

Köpstopp, anställningsstopp, övertidsstopp och inställd kompetensutveckling för personalen under resten av året krävs för att minska underskottet i Hässleholms kommuns skolverksamhet. En enig barn- och utbildningsnämnd ställde sig bakom sparåtgärderna, men kunde inte fatta beslut eftersom facklig samverkan inte hunnits med. Samtidigt är det bråttom att genomföra åtgärder så att de får någon effekt i […]