torsjö live vers2

Akuta åtgärder för skolans ekonomi

Akuta åtgärder för skolans ekonomi

Köpstopp, anställningsstopp, övertidsstopp och inställd kompetensutveckling för personalen under resten av året krävs för att minska underskottet i Hässleholms kommuns skolverksamhet. En enig barn- och utbildningsnämnd ställde sig bakom sparåtgärderna, men kunde inte fatta beslut eftersom facklig samverkan inte hunnits med.

Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, fick i uppdrag att fatta beslut om sparåtgärderna i kommande vecka efter att facklig samverkan hållits. Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, fick i uppdrag att fatta beslut om sparåtgärderna i kommande vecka efter att facklig samverkan hållits. Foto: Urban Önell

Samtidigt är det bråttom att genomföra åtgärder så att de får någon effekt i år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag fick i uppdrag att fatta beslut i nästa vecka, efter facklig samverkan, förklarar ordförande Joachim Fors (S).

Enligt nämndens prognos blir årets underskott 17,7 miljoner kronor. Förvaltningen måste därför ta fram förslag på åtgärder. Det finns dock inga möjligheter att nå en budget i balans med det aktuella sparpaketet.

Flera undantag finns också. Bland annat gäller inte anställningsstoppet tillsättning av statsbidragsfinansierade tjänster och inte heller rekrytering för att möta akuta behov på grund av mottagande av nyanlända elever. Avsteg får också göras för att efterleva lagstiftning och för att säkerhet och hälsa för elever och personal inte ska äventyras.

Orsakerna till det stora underskottet är, enligt nämnden, främst ett stort och ökande behov av särskilda stödinsatser, att antalet barn och elever i fristående verksamheter har ökat och att det i viss mån förekommer större organisation än budgeten medger.

Skolpolitikerna kan inte påverka omfattningen av stödinsatserna och inte heller hur många elever som går på friskolor.

Någon diskussion om organisationen blev det inte vid senaste sammanträdet. Men tre partier, FP, M och KD, lämnade in protokollsanteckningar där de uttryckte att de ansåg att nämnden på sikt borde se över kostnaderna för de minsta skolorna.

– Vi måste titta på organisationen, men det blir en senare fråga, säger Joachim Fors.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se