logga-ligg-tjock

Norrängsskolans multiarena stör granne

Norrängsskolans multiarena stör granne

Roland Nordgren har störts av bollspel, buller och skrik sedan kommunen byggde en multiarena knappt tio meter från hans tomtgräns, vid Norrängsskolan. Värst är det på kvällar och helger då allmänheten har tillgång till arenan, folk hämtar bollar i trädgården och kissar i häcken.

– Jag har till och med utsatts för hot och stenkastning, berättar Roland Nordgren för Frilagt.

Han tycker inte att det räcker att miljönämnden nu beslutat att arenan ska låsas och belysningen släckas efter klockan 18 på vardagar och klockan 16 på helger.

Utomhusarenan invigdes för cirka ett år sedan. På skoltid används den av Norrängsskolans elever och på kvällar och helger är det meningen att den ska kunna användas av allmänheten för ”spontanidrott”.

Ingen information om bygget

Roland Nordgren och de andra grannarna fick ingen information i förväg om att en multiarena skulle byggas. Varken bygglov eller anmälan krävs för en sådan anläggning till skolverksamhet.

– Men här bjuds ju allmänheten in, så det är inte bara skolverksamhet. Det är ett svartbygge. Vi får information när det ska byggas tak över soptunnorna eller ett cykelskjul på skolan, men när det byggs en multiarena får vi inte veta något, säger Nordgren upprört.

Multiarenan vid Norrängsskolan ligger bara några meter från Roland Nordgrens tomtgräns. Miljönämnden har nu slagit fast att den på kvällstid är en olägenhet för människors hälsa och kräver vissa åtgärder. Roland Nordgren anser dock inte att de räcker till. Foto: Berit Önell
Multiarenan vid Norrängsskolan ligger bara några meter från Roland Nordgrens tomtgräns. Miljönämnden har nu slagit fast att den på kvällstid är en olägenhet för människors hälsa och kräver vissa åtgärder. Roland Nordgren anser dock inte att de räcker till. Foto: Berit Önell

Allt oväsen har gjort att han fått svårt att sova på kvällarna, vilket han behöver eftersom han måste stiga upp tidigt när han ska jobba. Han upplever det som att hans trädgård och uteplats inte går att använda längre.

Länsstyrelsen krävde utredningar

– Det har varit ren terror i ett helt år. Det går knappt att föra ett samtal i min trädgård och folk springer in här utan att fråga om lov, förklarar han.

Han vände sig till miljökontoret redan i slutet på oktober i fjol. Han begärde då att arenan inte skulle användas utanför skoltid. I början på november krävde han en bullermätning. Miljönämnden beslöt att inte vidta några åtgärder med motiveringen att barns lek och fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del i ett villaområde som gränsar till en grundskola.

Roland Nordgren överklagade till länsstyrelsen som upphävde miljönämndens beslut. Buller- och ljusstörningar måste utredas eftersom det inte är uteslutet att anläggningen skulle kunna medföra olägenhet för människors hälsa.

Miljöinspektörer besökte arenan flera gånger på olika tider, utan att träffa på några barn eller ungdomar som spelade. I februari-mars lyckades inspektörer vid två tillfällen komma till platsen kvällstid när ett tiotal killar i 20-årsåldern befann sig på arenan.

Oklart vem som ansvarade

Föreläggande skickades sedan till omsorgsnämnden om att utreda olika åtgärder. I maj meddelade omsorgsnämnden att det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för verksamheten.

Den 27 maj gjordes en ”indikerande” bullermätning som visade höga värden. I augusti gjordes en bullerutredning med barn som lekte på arenan dagtid, i tre olika simulerade situationer. Ljudnivåerna överskred då enbart nattetid riktvärdena.

Roland Nordgren ansåg inte att bullermätningen var representativ eftersom miljönämnden använt beställda bollspelare, men nämnden bedömde utifrån den att multiarenan kvälls- och nattetid utgör en olägenhet för människors hälsa. Åtgärderna ska göras senast en månad efter delgivning av beslutet.

Roland Nordgren tycker inte att det är acceptabelt att störningarna ska få hålla på till klockan 16 på helger, inte heller till klockan 18 på vardagar.

– Jag har rätt till lugn och ro i min trädgård som alla andra, säger han.

Polisanmäld för bollstöld

När han sagt ifrån till ungdomarna har han utsatts för både hot och stenkastning. Han har kommit överens med skolan om att samla ihop bollar och lämna in dem.

– Nu i veckan blev jag polisanmäld för att jag stulit bollar eftersom jag lämnade in fel boll, berättar han.

Han har själv polisanmält hemfridsbrott, olaga hot, skadegörelse och förargelseväckande beteende. Alla utredningar har lagts ner.

Han har också begärt ekonomisk ersättning av kommunen på grund av att han tvingats sanera häcken, bygga nytt staket med mera. Kommunen har bestridit fakturan.

Anlitar advokat

Nu vänder han sig till advokat.

– Jag orkar inte vänta i en månad  på att de här åtgärderna ska bli av, de är ändå inte tillräckliga, säger han.

Som han ser det är en flytt av multiarenan enda lösningen.

– Den är felplacerad från början, det går inte att ha en sådan anläggning så nära bostäder, säger han.

Han betonar att han inte hade klagat om en boll råkat hamna i hans trädgård någon enstaka gång.

– Men det är fyra-fem gånger per dag, säger han och påpekar att han aldrig haft anledning att klaga på att barn leker på skolgårdens lekplats, spelar brännboll eller fotboll på fotbollsplanen strax intill.

Medger mindre lämplig placering

Både miljöinspektör Kristin Kröyer och barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors medger att placeringen av multiarenan kanske inte är så lämplig.

-Det är synd att man valt den placeringen. Det hade varit bra om arenan kunde utnyttjas av andra än eleverna, säger Kristin Kröyer.

Hon påpekar att även skyddsplank eller skyddsvall har diskuterats för att minska bullerstörningarna.

– Det är ju tråkigt om multiarenan inte kan användas till spontanidrott för att den stör, säger också Joachim Fors.

Han berättar att miljönämndens beslut inte hann komma till barn- och utbildningsnämndens sammanträde på torsdagen.

Joachim Fors förklarar att han inte är tillräckligt insatt i ärendet för att kunna kommentera det närmare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se