torsjö live vers2

Krav på bevis för kortare skyddsavstånd

Krav på bevis för kortare skyddsavstånd

Länsstyrelsen kräver att Hässleholms kommun redovisar bevis för sin sak om skyddsavståndet kring reningsverket ska vara mindre än 1 000 meter. Annars kommer den fördjupade översiktsplanen inte att gälla i den delen. Det beskedet lämnade länsstyrelsen vid ett möte med kommunens planhandläggare nyligen. Även förslaget till riksintresse för friluftsliv, som kommunen motsatt sig, diskuterades.

Risken är nu att antagandet av den fördjupade översiktsplanen försenas.

Länsstyrelsen kräver redovisning av bevis om kommunen håller fast vid att skyddsavstånden till reningsverket bara ska vara 300 meter. Foto: Berit Önell
Länsstyrelsen kräver redovisning av bevis om kommunen håller fast vid att skyddsavståndet till reningsverket bara ska vara 300 meter. Foto: Berit Önell

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan är skyddsavståndet bara 300 meter till omkringliggande bebyggelse, med hänsyn till risken för lukt och smittspridning.  I det förslag som var ute på samråd under våren och försommaren skulle lämpligheten för ny bebyggelse bortom 300 meter prövas i det enskilda fallet med hänsyn till lukt och buller. Kommunstyrelsen har sedan föreslagit att prövningen i enskilda fall ska gälla mellan 300 och 1 000 meter och att buller ska tas med bland riskerna även inom 300 meter.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Länsstyrelsen hävdade i sitt samrådsyttrande att skyddsavståndet bör vara 1 000 meter och hänvisade till den enda utredningen i underlaget, av konsultfirman Ramböll, som också förespråkar 1 000 meter. Ett stort antal yttranden från allmänheten hade samma uppfattning.

När planhandläggarna Lisa Hofer och Johanna Karlsson mötte länsstyrelsen diskuterades innebörden i yttrandet.

– De sa att kommunen kan försöka driva ett kortare skyddsavstånd, men i så fall måste bevisa att det fungerar, berättar Lisa Hofer.

Därför krävs ytterligare någon utredning, exempelvis för att visa att det finns tekniska möjligheter att förbättra reningsverket så att det går att bygga närmare.

Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade i juni förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson. Foto: Berit Önell
Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade i juni förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson.

– Frågan är hur mycket pengar kommunen är beredd att lägga på det, säger Lisa Hofer.

Något direkt beslut fattades inte vid det möte som några dagar efter länsstyrelsens hölls med kommunens egen styrgrupp som står bakom förslaget till fördjupad översiktsplan.

– Vi har inte riktigt kommit fram till hur vi ska gå vidare, förklarar Lisa Hofer.

Ett sätt är att titta på hur andra kommuner löst problemet. Planarkitekterna arbetar nu vidare med det.

– Styrgruppen tycker nog fortfarande att 1 000 meter är ett för långt avstånd. De är också skeptiska till utredningen. Men det är den enda utredning vi har. Vi får titta mer på det här. Det är inte länsstyrelsen utan vi som ska bevisa att det går att bygga närmare reningsverket än 1 000 meter, förklarar Lisa Hofer.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C )vill inte spekulera för mycket.

– Det är nog så att det får bli en fördjupande utredning nu, säger han.

Han beskriver länsstyrelsens budskap som ”följ vårt yttrande eller förklara er”.

– Vi har en skrivning och vi vill hitta stöd för den, säger han.

Är det risk att hela arbetet med planen blir försenat?

– Det ligger i farans riktning, säger Sturesson.

Inget nytt möte med styrgruppen är inplanerat. Troligen blir det inget förrän i början på nästa år. I december ska byggnadsnämnden få information om hur arbetet går, men då fattas inga beslut.

Angående riksintresse för friluftsliv är det fortfarande oklart när regeringen ska fatta beslut.

– Vi hoppas att det blir ett beslut innan den fördjupade översiktsplanen ska antas. Annars gäller riksintresset ändå över planen, konstaterar Lisa Hofer.

Nästa steg i processen är att alla yttranden analyseras och ställs samman i en samrådsredogörelse. Därefter blir det ett utställningsförslag och där bör eventuella förändringar tas med innan förslaget ställs ut på nytt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se