Krav på bevis för kortare skyddsavstånd

Länsstyrelsen kräver att Hässleholms kommun redovisar bevis för sin sak om skyddsavståndet kring reningsverket ska vara mindre än 1 000 meter. Annars kommer den fördjupade översiktsplanen inte att gälla i den delen. Det beskedet lämnade länsstyrelsen vid ett möte med kommunens planhandläggare nyligen. Även förslaget till riksintresse för friluftsliv, som kommunen motsatt sig, diskuterades. Risken är […]