torsjö live vers2

Norra Skåne klandras av Pressens opinionsnämnd

Norra Skåne klandras av Pressens opinionsnämnd

Norra Skåne klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed när ansvarige utgivaren, Mimmi Karlsson-Bernfalk, gick till personligt angrepp mot tidigare NSk-reportern Berit Önell i ett svar på en insändare. Hon vägrade sedan Berit Önell att försvara sig på samma sida.

Bakgrunden är en insändare, undertecknad av 18 personer, där skribenterna vänder sig mot tidningens agerande i den s k Norra Skåne-affären. I sitt svar på insändaren går ansvarige utgivaren till angrepp mot sin tidigare medarbetare och anklagar henne för att upprepade gånger ha glidit ur sin professionella yrkesroll. Berit Önell fick sedan inte försvara sig mot kritiken.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Pressombudsmannens (PO) bedömning är att Berit Önell var utpekad och drabbades därmed av en oförsvarlig publicitetsskada. Denna hade kunnat mildras om ansvarige utgivaren tillåtit genmäle. PO påpekar också att s k visselblåsare är betydelsefulla för tidningar när de ska leva upp till sitt demokratiska uppdrag; att granska makten.

Pressens Opinionsnämnd delar helt PO:s bedömning och väljer därför att klandra Norra Skåne.

Det är en nöjd Berit Önell som tagit del av beslutet.

– Det känns så klart bra att opinionsnämnden ger klart besked om att det inte får gå till som det har gjort. Blir man angripen offentligt måste man få försvara sig och det är ju precis vad pressombudsmannen och nämnden nu säger.

Gert Jacobsson

Läs hela beslutet här:
http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/913-fick-inte-foersvara-sig-mot-utgivarens-kritik

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se