torsjö live vers2

Landshövding prickas för dyrt avgångsavtal

Landshövding prickas för dyrt avgångsavtal

Riksrevisionen kritiserar nu Skånes landshövding Margareta Pålsson för att hon på eget bevåg beslöt ge länsöverdirektören ett förmånligt avgångsvederlag på 2,1 miljoner kronor, en nyhet som Frilagt avslöjade i juni.

Skånes landshövding Margareta Pålsson får allvarlig kritik av Riksrevisionen.
Skånes landshövding Margareta Pålsson får allvarlig kritik av Riksrevisionen.

Det är regeringen som fattar beslut om anställning av länsöverdirektör. Riksrevisionen förklarar att det därmed också är regeringen som ska besluta om löner och eventuella förmåner. Ledningen för länsstyrelsen har, liksom andra statliga myndigheter, inför regeringen ansvar för att hushålla väl med statens medel.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Riksrevisionen anser därför att Margareta Pålsson överträdde sina befogenheter då hon i samförstånd med länsöverdirektören Carl Älfvåg beslöt om avgångsvederlaget.

Anledningen till att Älfvåg slutade var, enligt Pålsson, missnöje med hans sätt att leda verksamheten internt. Han hade ett femårigt förordnande, men hade bara varit anställd på tjänsten under ett år och sju månader när han slutade den 31 juli.

Hässleholms kommuns miljöchef Sven-Inge Svensson och ett antal andra kommunala miljöchefer var dock nöjda när de efter att ha uppvaktat länsöverdirektören fick behålla tillsynen över bland annat sina reningsverk.

Statens totala kostnad för avgångsvederlaget inklusive sociala avgifter blir 2 769 000 kronor.

Avgångsvederlaget är samordningsfritt, det vill säga lika stort oavsett om länsöverdirektören får annan anställning eller inte.

– Riksrevisionen anser inte att ett samordningsfritt avtal är ett förmånligt alternativ för staten, står det i revisionsrapporten.

Riksrevisionen vill ha svar från länsstyrelsen angående innehållet i revisionsrapporten senast den 20 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se