Förslag till hus med ny färg i Officersparken

K-fastigheter har lämnat in en reviderad bygglovsansökan där huset i Officersparken har bytt färg – från svart till gult. På det sättet ska det bättre smälta in i den historiska regementsmiljön. Det tidigare förslaget skickades tillbaka eftersom det inte uppfyllde kraven i det så kallade gestaltningsprogrammet för området. Det nya förslaget är fortfarande ett fyrkantigt […]

Landshövding prickas för dyrt avgångsavtal

Riksrevisionen kritiserar nu Skånes landshövding Margareta Pålsson för att hon på eget bevåg beslöt ge länsöverdirektören ett förmånligt avgångsvederlag på 2,1 miljoner kronor, en nyhet som Frilagt avslöjade i juni. Det är regeringen som fattar beslut om anställning av länsöverdirektör. Riksrevisionen förklarar att det därmed också är regeringen som ska besluta om löner och eventuella […]

Norra Skåne klandras av Pressens opinionsnämnd

Norra Skåne klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed när ansvarige utgivaren, Mimmi Karlsson-Bernfalk, gick till personligt angrepp mot tidigare NSk-reportern Berit Önell i ett svar på en insändare. Hon vägrade sedan Berit Önell att försvara sig på samma sida. Bakgrunden är en insändare, undertecknad av 18 personer, där skribenterna […]