torsjö live vers2

Vill hindra journalist och ta olaglig timtaxa

Politiker på hög nivå i Hässleholms kommun vill kunna utestänga obekväma journalister från presskonferenser. Ett kommunalt bolag begärde 540 kronor per påbörjad timme för att ta fram offentliga handlingar. Handlingar diarieförs inte, beslut om att lämna ut dem förhalas och både tjänstemän och politiker gör sig onåbara. Ändå anser kommunledningen att den genomförda utbildningen i offentlighet […]

Raderade mejl ger kommunen JK-kritik

Hässleholms kommun kritiseras av Justitiekanslern, JK, för att ha dröjt över en månad med att lämna ett skriftligt avslagsbeslut på en begäran om handlingar från Berit Önell. JK påtalar också att kommunen inte borde raderat säkerhetskopiorna förrän ärendet var slutgiltigt avgjort. Det var när Berit Önell begärde att få ta del av två av kommunalrådens, […]

Tankar vid Mårten gås

  Vad man än tänker om gässen, i Skånes festliga gåsatid, nog är det grant med de vilda sträcken! Ett landade på åkern hemmavid.   De måste väl ha något i krävan i senhöstens flyktande liv, det är nog med åtskillig bävan, som Östersjö-sträcket tar vid.   De provianterar i någon mån av grannens potatisland, […]