torsjö live vers2

Raderade mejl ger kommunen JK-kritik

Raderade mejl ger kommunen JK-kritik

Hässleholms kommun kritiseras av Justitiekanslern, JK, för att ha dröjt över en månad med att lämna ett skriftligt avslagsbeslut på en begäran om handlingar från Berit Önell. JK påtalar också att kommunen inte borde raderat säkerhetskopiorna förrän ärendet var slutgiltigt avgjort.

Tidigare kommunalrådet Lars-Göran Wiberg (C ) är numera regionpolitiker. Foto: Region Skåne
Tidigare C-kommunalrådet Lars-Göran Wiberg lämnade kommunpolitiken i Hässleholm vid valet 2014 och är idag regionpolitiker. Foto: Region Skåne(c) Jens Christian
Kommunstyrelsens tidigare ordförande Pär Palmgren (M) är numera oppositionsråd. Foto: Berit Önell
Mejlen mellan Norra Skånes ledning och kommunalråden veckan före Berit Önells omplacering skulle, enligt JK, ha återskapats. Pär Palmgren (M) är numera oppositionsråd. Foto: Berit Önell

Det var när Berit Önell begärde att få ta del av två av kommunalrådens, Lars Göran Wibergs och Pär Palmgrens, mejl som kommunen dröjde med sitt besked. I sin bedömning noterar JK att hon uttryckligen begärt att få ett skriftligt besked.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rätten att ta del av allmänna handlingar syftar bland annat till att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning till underlag för den fria debatten, konstaterar JK, som också poängterar vikten av detta för den fria demokratiska åsiktsbildningen. Kommunen borde ha kunnat lämna ett skriftligt besked i omedelbar anslutning till Berit Önells begäran, menar Justitiekanslern som kritiserar kommunen för dröjsmålet.

JK ifrågasätter även kommunens hantering av de säkerhetskopior på e-postmeddelanden som Önell begärt ut. Enligt JK borde kommunen antingen ha återskapat de raderade mejlen från säkerhetskopiorna eller ha bevarat säkerhetskopiorna för att möjliggöra ett avgörande i högre instans. Genom att radera säkerhetskopiorna omöjliggjorde kommunen detta.

Enligt JK:s utredning fanns säkerhetskopiorna kvar vid det tillfälle när kommunen meddelade Berit Önell sitt beslut.

Även Högsta Förvaltningsdomstolen har, i ett tidigare domslut, sagt att säkerhetskopiorna måste användas för att återskapa försvunna handlingar även om dessa kopior i sig inte är att betrakta som offentliga handlingar.

Gert Jacobsson

Läs hela JK:s beslut här:
http://www.jk.se/sv-SE/Beslut/Tillsynsarenden/3891-14-21.aspx

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se