Kommunledning vill låna 148 miljoner

Nya lån på 148 miljoner kronor ska finansiera kommunstyrelsens investeringar och fastighetsköp 2016. Det beslöt en oenig kommunstyrelse som godkände den strategiska planen med budget för 2016 och flerårsplan 2017-2019 för vidare handläggning i kommunfullmäktige. En intern kriskommission tillsätts för att göra en översyn över alla nämndernas ekonomi under början av 2016. För omsorgsnämndens del […]